Videokonst för ALLA – barn som äldre

Den första kvinnan landstiger på månen, en jättelik padda hoppar omkring i en gymnastiksal och längs en osynlig gräns ledsagas vi av en haltande pojke.  I tre spännande och tankeväckande videoverk får en ny publikgrupp möjlighet att möta videokonst av tre välkända videokonstnärer. 

I videokonstprogrammet Videokonst för ALLA presenteras i en första omgång tre konstnärers arbeten. Syftet med utställningen är att försöka använda konstvideo som en diskussionsstartare, där publiken involveras i tolkningen och delar förståelsen av konstverken med varandra. Det gemensamma för dessa videor är att de kommunicerar till en bred publik, genom att tala till vår inlevelseförmåga, vår medkänsla, och kanske vår känsla för rättvisa.

I videoprogrammet medverkar Ingela Ihrman, Knutte Wester och Larissa Sansour. Programmet har sammanställts av konstnären Kalle Brolin.

I Ingela Ihrmans verk Paddan ser vi en padda lika stor som en människa som kämpar sig fram över olika gymnastikredskap i en gympasal. Det går långsamt, och kanske önskar vi att vi hade kunnat hjälpa till på något vis. I Knutte Westers video Där gränsen går följer vi med en haltande pojke som visar oss runt på en gård någonstans på den svenska landsbygden. Pojken pekar ut var gränsen runt gården går. Han berättar att han inte kan gå utanför denna gräns, för då kan han bli upptäckt och hämtad av polisen. Vi får inte en full förklaring, och vi kan inte se gränsen – ändå framstår den som väldigt skarp, den går precis där pojken pekar. I Larissa Sansours konstvideo A space exodus (En utvandring till rymden) ser vi en kvinna, som är konstnären själv, i en astronautdräkt. Hon går några steg på månen och lämnar efter sig både fotspår och en flagga från landet Palestina. Senare i videon ser vi henne sväva tyngdlös i den tomma rymden, kanske har hon hittat ett nytt hem.

Utställningen Videokonst för ALLA har producerats i samarbete mellan Kalle Brolin och Sveriges Konstföreningar. Kalle Brolin är konstnär med tio års erfarenhet av att arrangera publika visningar och diskussioner om videokonst, ofta i offentliga utomhusmiljöer – se projektet Sunshine Socialist Cinema för mer bakgrund. https://sunshinesocialist.org

Samarbetet mellan Kalle Brolin och Sveriges Konstföreningar vill stimulera intresset för och kunskapen om konstvideo. Dels handlar det om att genom exemplet konstvideo diskutera själva frågan om vad konst är och hur den kan se ut – vad är egentligen konst? Och dels handlar det om att använda konstverk som en diskussionsstartare om frågor som ligger utanför konstens fält, om att dela egna erfarenheter och associationer som väcks av konsten med andra i publiken, på den plattform som konstföreningarna erbjuder. Målet är att öka kunskapen om samtida konstvideo i landets konstföreningar.