Videokonst för ALLA

Tillsammans med kurator Kalle Brolin har Sveriges Konstföreningar tagit fram en ny vandringsutställning som får premiär 15 september 2020. Utställningen består av tre konstfilmer.

Videokonst för ALLA består av ett videokonstprogram med tre korta filmer av konstnärerna Ingela Ihrman, Knutte Wester och Larissa Sansour som konstföreningen kan låna utan kostnad. Till programmet hör ett pedagogiskt material för samtal om konst. Materialet är i första hand tänkt att användas tillsammans med grupper av barn i åldrarna ca 4-10 år. Det innehåller frågor kopplade till var och ens upplevelse, tolkning eller förståelse av konstfilmerna. Med utgång i det pedagogiska materialet kan konstföreningen även bjuda in till generationsöverskridande samtal i grupper med deltagare i olika åldrar.

Målet med projektet är att ge verktyg och nycklar för att kunna uppleva och prata om konstverken och dess innehåll. Syftet är att ge barn mer tillgång till konst och  konstföreningen verktyg för att kunna arbeta med barn och med samtalet som metod.

Videokonstprogrammet är framtaget av kurator Kalle Brolin och Sveriges Konstföreningar och ska under hösten 2020 och våren 2021 gå på turné hos konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar.

De medverkande konstnärerna är:

Låna utställningen

Låneperioden är 2-3 veckor.  Maila oss på info@sverigeskonstforeningar.nu om ni vill boka och visa utställningen under låneperioden. Utställningen är digital och det är kostnadsfritt att låna den. Utställningsersättning till de medverkande konstnärerna sköts av Sveriges Konstföreningar.

Filosofera kring videokonst

Under våren 2021 arrangerade vi tre filosofiska samtal kring videoverken och tog fram en handledning kring hur man kan filosofera kring konst. Handledningen och frågor till de olika filmerna hittar du här.

Affischen till Videokonst för ALLA

Konstnären Kalle Brolin introducerar utställningen

Instruktioner till utställningen:

 1. Bra att veta om utställningen
 2. Instruktioner innan du packar upp utställningen
 3. Planskiss över utställningen
 4. Verklista till utställningen

1. Bra att veta om utställningen

Filmerna levereras som datafiler på ett USB-minne. De kan spelas upp på en mediaspelare, eller på en dator/laptop, som kopplas till en projektor eller en större tv-skärm. Filmerna kan visas i ett mörklagt rum, om ni använder projektor, eller i ett ljust rum, om ni använder tv-skärm. Med projektor kan filmerna visas på en plan vit yta, t ex på en vit vägg eller en filmduk.

2. Instruktioner innan du packar upp utställningen och till installering

Fundera över rummet som filmerna ska visas i och över vilken apparatur som ska användas för att visa filmerna.

Fundera över hur publiken ska sitta medan de tittar på filmerna.

Ett alternativ för visning: Mediaspelare + HDMI-kabel + videoprojektor + högtalare + ljudkabel.

Ett annat alternativ för visning: Laptop + HDMI-kabel + 40 tums tv-skärm (med inbyggda högtalare).

Hur stort behöver rummet vara? Det beror på hur många som ska titta samtidigt. Om filmerna visas med projektor kan bilden göras större än om den visas på en tv-skärm, och ju större bilden blir desto fler kan se på filmerna samtidigt.

Som sittmöbler kan provisoriska bänkar fungera, likväl som t.ex. klaffstolar eller kuddar.

Tänk på att placera publiken så att deras huvuden inte skuggar projektionen (om ni använder en projektor), och tänk på att placera stolar så att publiken inte skymmer sikten för varandra.

För samtal och publikdiskussion kan ni fundera över om stolarna ska stå kvar som de gör, vända mot filmerna, eller om de tillfälligt ska placeras i en cirkel medan samtalet pågår.

Särskilt att uppmärksamma och följa pga Covid19

Som besökare ska man följa de generella råden från Folkhälsomyndigheten:

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Hosta och nys i armvecket, då hindrar du smitta från att spridas i din omgivning.
 • Tänk på att hålla avstånd till andra personer för att undvika smittspridning.

Arrangören har ansvar för att:

 • Torka av ytor regelbundet.
 • Att besökarna håller avstånd.
 • Att det finns handsprit, möjlighet att tvätta händerna tillgängligt.

3. Planskiss över utställningen – ingen

4. Verklista till utställningen

 • Paddan, av Ingela Ihrman. Konstvideo, 4.16 min. Årtal 2013.
 • Där gränsen går, av Knutte Wester. Konstvideo, 5.39 min. Årtal 2016.
 • A Space Exodus (Utvandring i rymden), av Larissa Sansour. Konstvideo, 5.52 min. Årtal 2008.