Arkiv: Låna en konstnär

Låna en konstnär ingick i projektet Konst i Arbete. Projektet är nu avslutat men konstföreningar kan på egen hand kontakta någon av de medverkande konstnärerna och anlita dem för workshop eller ställa ut dem. Konstnärerna är berättigade till utställningsersättning.

De konstverk som konstföreningarna kunde beställa kan beskrivas som kortare performativa ingrepp, deltagandebaserade projekt eller inspirerande möten. Tio projekt har tagits fram av tio yrkesverksamma konstnärer och konstnärsgrupper: ApE (Anna Stina Erlandsson och Annica Einarsson), Kristian Berglund, Aldis Ellersdottir Hoff, Mats Eriksson, Jens Evaldsson, Local A. (Jenny Berntson och Felice Hapetzeder), Stina Nyberg, Sofia Sundberg, Nina Svensson och Marika Troili.

Bidragsgivare

Projektet Arbetets konst genomförs med projektstöd från Svenska PostkodLotteriet och PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Kristian Berglund ”Bildningskomplex”