Äntligen ett eget hus!

27/2 2023 50-års jubileum

I samband med vårt 50-årsjubileum publicerar vi en artikelserie om konstföreningsrörelsens historia och bakgrund till varför Riksförbundet Sveriges Konstföreningar bildades för 50-år sedan. I del åtta berättar vi om hur det gick till när huset på Tegnérgatan 60A förvärvades för 1 krona av förbundet.

”Det har varit en förfärlig syn och en liten skamfläck för Malmö och Limhamn, att denna byggnad fått förfalla under de senaste tio åren.” skriver tidningen Limhamn Posten i en artikel från 1987. Byggnaden som man skriver om är den gamla Tegnerskolan, byggd 1881, som nu äntligen, efter flera års utredningar och förfall, skulle rustas upp och bli kansli för Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

Fotografier av renoveringen och fastigheten idag.

För en krona fick riksförbundet köpa huset, ett pris som sattes med tanke på att det behövdes en totalrenovering för att kunna använda det igen. Malmös Förskönings- och planteringsförening bidrog med 500 000 till renoveringen med villkor att fasaden skulle renoveras så att den såg ut som originalet från 1881. Resterande beloppet fick förbundet ihop genom insamlingar bland landets konstföreningar och banklån.

Den 22 oktober 1988 invigdes äntligen huset. Limhamns brassband spelade, Britt Mogård som var förbundets ordförande välkomnade besökarna och kulturministern Bengt Göransson invigde det nya huset. Sedan dess har förbundskansliet funnits på Limhamn, Tegnérgatan 60A, vilket är ganska unikt då de flesta andra riksförbund ligger i Stockholm.