50-årsjubileum (1973-2023)

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar firar 50-år (1973-2023). Jubileet sammanfaller med vår förbundsstämma som arrangeras den 27 maj i Limhamn, Malmö. Under året kommer vi att uppmärksamma jubileet på olika sätt.

I år är det 50 år sedan Riksförbundet Sveriges Konstföreningar bildades. Det kommer vi att uppmärksamma på olika sätt. Vi kommer på vår hemsida presentera en artikelserie om konstföreningsrörelsens historia och riksförbundets bildande. Vi kommer också att prata med några konstföreningar som också firar 50-årsjubileum i år. Till sist så bjuder vi in alla våra medlemmar att delta i firandet genom att vara med och arrangera vår stora nationella utställning Vävda rum. Följ länkarna i högerspalten för att få veta mer.