Avgångsutställningar goes digital

19/4 2020 Digitalisering

Våren är den tiden på året då flera års studier vid landets konsthögskolor äntligen ska knytas ihop och presenteras i form av utställningar och projekt. Under några dagar har eleverna möjlighet att visa upp sina kunskaper och bygga nätverk och knyta nya kontakter inför den framtida karriären, men inte i år. Coronaviruset sätter stopp även för årets avgångsutställningar och i sista stund försöker man hitta nya sätt att presentera elevernas arbeten.

Konsthögskolan i Malmö fick efter några dagar ställa in avgångsutställningen och har istället gjort en film från utställningen. Mer information om utställningen hittar du på deras hemsida.

Även Konstfack drabbades av samma problem och även här blev utställningen digital. På deras hemsida finns fler videos. Man kommer även att använda Instagram och Facebook för att presentera elevernas arbete.

Inställda avgångsutställningar är inget unikt för Sverige utan drabbar konsthögskoleelever runt om i världen. USA är inget undantag, men här har konstnären Benjamin Cook tog därför initiativet till @SocialDistanceGallery ett Instagram-konto där B.F.A. och M.F.A studenter får möjlighet att publicera sina avgångsverk för en publik.

Även om den nya tekniken ger oss många nya möjligheter att sprida och uppleva konst tror jag att coronakrisen på ett tydligt sätt kommer att visa att det rumsliga, taktila och den sociala biten av utställningen är något som vi kommer att sakna och som inte går att ersätta med digitala versioner.

BFA Exhibition from Malmö Art Academy