Framtidens strandlinje

28/8 2020 Klimatkonst

Smältande polarisar kommer att påverka havsnivån och förändra våra kustlinjer i framtiden. Den amerikanska konstnären Eve Mosher gick 2007 runt med en kritmaskin och ritade ut en ny framtida strandlinje i hemstaden New York.

Verket med namnet ”High water line” får efter konstnärens instruktioner fritt reproduceras av andra, vilket den svenska konstnärsgruppen Mossutställningar har tagit fasta på.  De utgick från samma havsnivå, dvs 3 meter som Mosher gjorde i New York 2007, och ritade upp en ny strandlinje i Stockholm.

Det var första gången som Moshers verk uppförs i Sverige och man kan väl säga att Stockholm ligger inte lika risigt till som andra delar av världen där en havshöjning med 3 meter kommer att få katastrofala följder.

Ett annat konstverk som visualiserar effekterna av havshöjningarna är Lines (57° 59′ N, 7° 16’W) av de finska konstnärerna Pekka Niittyvirta och Timo Aho. Det var våren 2019 som konstnärerna gjorde en ljusinstallation på några byggnader i en stad som ligger på ögruppen Hebriderna.

Genom sensorer aktiveras de tre ljuslinjerna av högvattnet och avtecknar sig som ett ljusstreck flera meter över nuvarande havsnivå och någon meter upp på husens stenmur.

En bild från det första High Water Line i New York. Foto: Eve Mosher CC-BY-NC 3.0

Lines (57° 59′ N, 7° 16’W) av Pekka Niittyvirta och Timo Aho.