Intervju med Skådebanan i Jönköping län

20/5 2018 Mångfalder

Ulla-Britt Lindqvist ordförande i Skådebanan i Jönköpings län berättar om projektet Konst-Integration-identitet som pågick under hösten 2016 där bland annat konstnärsgruppen Local A under olika workshops arbetade med identitet och skapande verksamhet för nyanlända och asylsökande barn.

Kan du berätta lite om bakgrunden till projektet Konst-Integration-identitet och vilka som har varit involverade i att ta fram det? 

-Vi har haft ”skapande verkstad” i flera kommuner. Förra året hade vi en större i Nässjö och det ledde till att vi såg ett behov av att nå fler grupper. I somras hade Nässjö Konsthall Konstkollo och under åren 2016 och början av hösten 2016 planerade vi projektet.

Projektet består av fyra delar. Finns det en röd tråd bland de olika delarna och till vilken målgrupp riktar ni er?

-Förhoppningsvis syns den röda tråden, men där har vi haft problem. Vi var från början övertygade om att vi ville nå alla/allmänheten med vårt arbete. Vi utgick också från att en del av våra aktiviteter skulle vara riktade till ensamkommande, asylsökande och invandrare. Skälet till det är att vi är övertygade om att kultur är en lämplig väg till kommunikation, eftersom den innehåller möjligheter som inte bara bygger på vårt språk. Men vi ville också parallellt visa på och diskutera hur vi historiskt förhållit oss till det främmande. Detta leder till att vi i någon mening ser ”alla” som vår målgrupp.

En del av projektet handlade om kultur som ett verktyg för integration. Hur har det fungerat? 

-En tydlig utmaning var följande. Vi ansökte om pengar för den del av projektet vi kallar kultur hos Region Jönköpings län. Vi fick ett besked som innebar att regionen inte gillade vårt koncept men att man ändå var beredd att fortsätta diskussionen med oss. Denna öppna attityd ledde till att vi fick medel till delar av vårt ursprungliga förslag. Pengarna skulle gå endast till målgruppen ensamkommande och asylsökande. Välvilligheten kanske berodde på att det var få ansökningar inom området konst?

-Planeringen av projektet har gått bra och det beror mycket på att Skådebanan i Jönköpings län redan har kontakter som behövdes, nämligen med kommuner, studieförbund, institutioner och ideella föreningar. Det var alltid någon i vår grupp som kände till någon som kände någon som …

-Vi har nog svårt att beskriva responsen. Det är lite för tidigt. Däremot kan vi som styrelse i Skådebanan tydligt säga att vi har skaffat oss erfarenheter som är viktiga i all vår verksamhet. Vårt syfte är nämligen att kulturen skall nå ut till alla grupper i samhället och vi vet att detta är ett långsiktigt arbete. I det ljuset menar vi nog att vi fått ett stärkt självförtroende. Vi valde definitivt inte de lättaste vägarna! Ändå anser vi oss ha genomfört ett framgångsrikt projekt.

Hur kommer ni att ta med er erfarenheterna från projektet i ert fortsatta arbete. Finns det redan nu något planerat för framtiden?

-Vi kommer att genomföra ett möte på Jönköpings Läns Museum den 7 dec under rubriken ”Vi vill gärna prata med er om samverkan.” På det kommer vi att beskriva vår verksamhet lite kort och då bl a detta projekt. Felice Hapetzeder från konstnärsgruppen Local A har lovat att medverka. Vår förhoppning är att fler i våra medlemsföreningar kan delta i någon av våra arbetsgrupper.

Biografi Local A
Local A. arbetar i samarbetsprojekt, ofta med pedagogiska inslag och inte sällan med barn och ungdomar. Deras intresse för kollektiva tanke och skapandeprocesser kombineras med referenser till konsthistorien. Local A. startade 2009 och utgörs av konstnärerna Jenny Berntsson och Felice Hapetzeder som tillsammans har genomfört projekt i bland annat Tensta, Norrköping, Jerusalem och Istanbul.

Workshop med Local A (Jenny Berntson och Felice Hapetzeder) för ensamkommande barn. Foto: Konstnärerna