Utställning med integrationstema hos Olofströms konstförening

20/5 2018 Mångfalder

Förra året gjorde Olofströms konstförening en uppskattad utställning med utlandsfödda konstnärer. I år var det dags för en repris. Vi pratade med ordförande Gert Hoff om bakgrunden och om årets deltagare i utställningen.

Hur kom ni på idén till att göra en integrationsutställning?

-Vi fick idén till en sådan utställning redan våren 2016 när vi tillsammans med kommunens Kultur- och Fritidsförvaltning gjorde en bussutfärd till Wanås slott i n.ö. Skåne. Utfärden anordnades för en grupp nyanlända flyktingar som kommit till vår kommun, för att dessa skulle få inblick i konst- och kulturlivet i Sverige.

-Vi fick då kontakt med flera i gruppen som själva var konstnärligt aktiva. Några hade målat tidigare i sitt hemland och några andra hade börjat rita och måla sedan de kommit hit, som terapi eller bara för att fördriva tiden.

-Vi beslöt att arrangera en konstutställning med några av dem tillsammans med några yngre svenska  konstnärer i vårt närområde och som vi hade kontakt med sedan tidigare. Det blev en integrationsutställning under hösten 2016

Och i år gör ni en repris av det lyckade konceptet?

-Utställningen blev mycket uppskattad av både föreningens medlemmar och övriga besökare.  Årets integrationsutställning är en repris på temat men med delvis nya deltagare. Två som var med år 2016 fick vara med även i år.

Kan du berätta vilka som är med i utställningen?

-I årets utställning medverkade 9 konstnärer. Tre från Syrien, en från Polen, en kommer ursprungligen från Finland och övriga 4 från Sverige. Bland annat två yngre kvinnor som tidigare deltagit i det konstläger som Sveriges Konstföreningar i Blekinge anordnar varje sommar  på Bräkne-Hoby folkhögskola.

Kommer ni att arrangera något kringarrangemang i samband med utställningen?

-Vid vernissagen första dagen presenterade jag konstnärerna inför publiken och intervjuade dem. De fick även kort berätta lite om sig själva och även beskriva något utvalt verk som de har med vid utställningen. I samband med utställningen hade vi också en cafékväll om Finsk Design. Iina Vourivirta , industridesigner vid IKEA i Älmhult berättade och visade bilder om Finsk design inom möbler, textil och glas.

Konstföreningen firar också 75-års jubileum i år?

-Vår konstförening bildades redan 1942 och vi firar 75-års jubileum i år. Vi arrangerar 6-7 utställningar varje år. Sedan ett 20-tal år tillbaka har vi en egen Konsthall, som ägs av kommunen. Vartannat år har vi en lång sommarutställning , senast en samlingsutställning med 10 deltagare. Gemensamt tema var då hästar, det blev målningar, grafik, keramik och skulpturer med hästmotiv. Allt arbete utföres ideellt av konstföreningens mycket aktiva och engagerade styrelse. Jag har nu verkat som ordförande i 13 år och vårt samarbete i gruppen är mycket gott.

Teckning av Engla Jansson. Foto: Kaj Magnusson