Karavanen en husbil med konst

26/5 2018 Konsten att mötas

Under oktober månad rullar Karavanen fram på Jämtlands vägar. Karavanen är ett projekt inom Konsten att mötas där Jämtlands läns konstförening bjudit in konstnären Henrik Ljusberg att använda sin mobila mötesplats för integration och kreativitet. Vi fick en intervju med Henrik, som också är aktuell under Konstens Vecka med sin husbil.

Vem är Henrik Ljusberg?

-Jag är uppvuxen och verksam främst i Jämtland. Har en bakgrund inom graffiti men sysslar idag också även med traditionellt måleri, fotografering och olika projekt för att utveckla konst och graffiti på landsbygden.

Kan du berätta om hur Karavanen fungerar?

-Karavanen är en husbil och en rullande mötesplats som förflyttar sig på jämtländska landsbygden och på varje ställe samlas barn och ungdomar för att gemensamt måla om bilen. Tanken är att de möts med samma förutsättningar, oavsett bakgrund och får på ett icke verbalt språk skapa målningen tillsammans under handledning. Bilen rullar sedan vidare och visas under tiden upp, för att sedan få en ny målning på nästa stopp.

Vilka målgrupper riktar sig projektet till?

-Barn och ungdomar på landsbygden, där det är vanligtvis är långa avstånd till konst, men där behovet är minst lika stort.

Hur ser framtiden ut för Karavanen?

-Förhoppningarna är att karavanen kan fortsätta, projektet går ständigt att utveckla och antalet platser man kan åka till är oändligt. Nu senast var Karavanen med i Konsten att mötas där den ställdes ut tillsammans med Janne Riikonens foton, även då med möjlighet att målas.

Du är också graffitikonstnär som verkar i glesbygden. Hur ser graffitiscenen och intresset ut utanför storstäderna och finns det några skillnader i uttryck mellan storstad och glesbygd?

-Glesbygdsgraffiti är speciell, den uppvisar ofta andra stilar och uttryckssätt än i städer, även om internet bidrar till att den smälter samman, och såklart mer än tidigare. Stor del av de mest aktiva målarna i t ex Stockholm just nu har en bakgrund från glesbygd, och jag gjorde även en dokumentation om 30 år gammal graffiti här i Jämtland, så det har alltid funnits. Det jag kan känna är viktigt är att man skapar plats på glesbygden för dem som börjar nu så att man inte känner att man måste vara i en stad för att verka.

Henrik Ljusberg Karavanen. Foto konstnären