Intervju med Antony Merjan – projektkoordinator

20/5 2018 Konsten att mötas

Under hösten har Sveriges Konstföreningar startat upp projektet Konsten att mötas där 20 utvalda konstföreningar får möjlighet att skapa projekt, utställningar och workshops tillsammans med utlandsfödda konstnärer. Antony Mejran, journalist från Syrien har anställts som projektkoordinator. I den här intervjun berättar Antony om hur KRO/KLYS projekt Konsten att delta mynnade ute i Konsten att mötas.

Först ska vi kanske börja med en kort presentation? Vem är Antony Merjan?

Jag heter Antony Merjan är journalist, översättare och skribent. Jag studerade engelsk litteratur vid Damaskus universitet och flyttade till Sverige 2014. Min karriär i kultursektorn började i november 2015 som fristadskoordinator och assisterande producent på forum/debatt vid Kulturhuset Stadsteatern Stockholm.

Hur kom du i kontakt med KRO/KLYS projekt Konsten att delta?

Min första kontakt med Konsten att delta var 2015 i Eskilstuna, där projektet inventerade nyanlända kulturarbetare i regionen Södermanlands Län.  Genom projektet fick jag kontakt med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm och möjlighet att jobba som tolk under International Comics Festival 2015.

Kan du berätta om hur Konsten att delta uppstod och vad som var målsättningen med projektet?

Förarbetet med Konsten att delta började redan 2005​.  Genom erfarenheter från tidigare yrkesrelaterade integrations- och samverkansprojekt inom kultursektorn ville projektet lyfta frågor kring mottagande av nyanlända/utlandsfödda konstnärer.​

I flertalet studier har det lyfts  fram att kultursektorn är starkt segregerad. Vi vet att utlandsfödda bild- och formskapare är en ofta förbisedd grupp. Konsten att delta: bild och form vill ändra på detta och bidra till ömsesidiga utbyten av kunskaper, nätverk och traditioner mellan människor med olika bakgrund. ​

Projektet är en plattform för samverkan mellan bild och formskapare, institutioner, organisationer, föreningar m.fl. ​​

Vad blev resultat av Konsten att delta?

Efter ett års arbete med Konsten att delta: Bild och Form hade vi fått  in 182 anmälda, 84 kollegor/deltagare och 98 mentorer/deltagare. 30-35% av de matchade konstnärer fick sedan sysselsättning.​ Konstnärerna visades på gallerier i Norrköping​, Kulturföreningen V.O.D.K.A.N. bildades och de gjordes utställningar som HUB på Konstnärshuset i Stockholm och Möten på konstmuseet i Eskilstuna.

Vad händer i nästa steg av Konsten att delta?

Från oktober 2017 ska projektet börja arbete nationellt. ​12 regioner har visat intresse för att vara en del av projektet och genomföra lokala versioner av Konsten att delta: Bild och Form med syftet att lokalisera utrikesfödda konstnärer och skaffa nya mötesplatser som riktar sig mot konst. Fem regioner har/ska anställa koordinatorer​ och fler kommer. Vi ska försöka rekrytera flera från årsskiftet. ​​

På vilket sätt kompletterar Sveriges Konstföreningars projekt Konsten att mötas projektet Konsten att delta?

Projektet Konsten att mötas som drivs av Sveriges Konstföreningar tar Konsten att delta till nästa nivå där arbetet inte bara sker från konstnärernas sida men också inkludera konstföreningar från hela Sverige genom att få in fler utlandsfödda konstnärer.

I Konsten att delta jobbade vi mer teoretiskt där projektet var inriktat på lokalisering, matchning och informationsträffar för att utlandsfödda konstnärer. Vi ville också lära ut hur den svenska konstscenen fungerar, hur söker man bidrag/projektstöd  för aktiviteter och utställningar. I Sveriges Konstföreningars projekt Konsten att mötas består den största delen av aktiviteter som utställningar, residens program och artist talks. Projektet involverar 20 konstföreningar i hela landet som kommer att samarbeta med utrikesfödda konstnärer. Konsten att mötas är en praktisk version av Konsten att delta.

Du har också ett nytt projekt på gång med utlandsfödda författare. Kan du kort säga något om det?

Det finns ingen projektform än, men det är en dialog mellan Svenska PEN, Reportrar utan gränser, ICORN och Konsten att delta för att skapa en ny platform baserad på erfarenheterna från Konsten att delta. Fast för journalister, författare och dem som jobbar inom litteratur. Syftet är att skapa nya mötesplatser och nya möjligheter för utrikesfödda journalister och författare och lyfta fram de utmaningar som finns inom litteraturbranschen för utrikesfödda arbetare.

Antony Merjan – projektkoordinator för Konsten att mötas.