Möten hos Eskilstuna konstförening

20/5 2018 Mångfalder

Under sommaren visar Eskilstuna konstförening utställningen “Möten” där sju konstnärer från när och fjärran som nu bor i Sörmland medverkar. Utställningen är ett resultat av den inventering av nyanlända konstnärer som KRO gjort i projektet “Konsten att delta”. Vi frågade Gunvor Kennhed, som är konstföreningens utställningsansvarig om hur utställningen kom till.

Kan du berätta om hur utställningen kom till och hur ni kom i kontakt med KRO:s projekt “Konsten att delta”?

Vi känner till konstnären Ola Öhlin sedan tidigare och när vi hörde talas om att han var projektledare för projektet “Konsten att delta” började vi fundera kring vad vi som konstförening kunde bidra med.

“Konsten att delta” är ett projekt som drivs av KRO/KIF (Konstnärernas Riksorganisation/Föreningen Svenska konsthantverkare och industriformgivare) i samarbete med Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund, KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) m.fl. Projektet finansieras genom Postkodlotteriet.

Projektet syftar till att underlätta för utlandsfödda konstnärer (nyanlända och de som varit en lite längre tid i landet) att komma in i och bli en del av det svenska kulturlivet.

Kan du berätta lite om utställningen? Vilken bakgrund har konstnärerna och vilken typ av konst ställer de ut?

-Eskilstuna Konstförening ville med den här utställningen medverka till nya möten med sju  konstnärer från när och fjärran och även möten med en ny publik som inte vanligtvis kommer på våra utställningar.

Så gott som samtliga konstnärer har konstnärlig utbildning i sitt hemland och även deltagit i utställningar där. I utställningen medverkar sju konstnärer från när och fjärran som numera bor i Sörmland: Dali Akil, Rami Chammo, Reza Hazare, Hanna Nyström, Sermon Shaba, Dennis Teunissen och Shantal Zakko.

Har ni som konstförening börjat arbetat på något nytt sätt det senaste året för att kunna nå nya grupper?

-Ja, med den här utställningen har vi gjort det. Det har varit roligt och spännande men väldigt arbetsamt. De här konstnärerna är inte så vana vid vår svenska byråkrati. Att t ex fylla i ansökan om utställningsersättning (som bara finns på svenska) har varit ett äventyr för de flesta. Vi i konstföreningen har kommunicerat med deltagarna på svenska, engelska och arabiska. Det sistnämnda har vi fått hjälp med av Antony Merjan som är projektkordinator i Konsten att delta-projektet.

Har ni arbetat med något annat projekt under året som handlar om mångfald och integration eller är det här ert första.

-Det här är vårt första.

Hur ser ni på konstföreningens roll i samhället när det gäller att arbeta med dem här frågorna om mångfald och integration? Vad kan en konstförening bidra med?

-Att komma till Sverige och försöka etablera sig som konstnär är väldigt svårt eftersom man behöver stöd från olika håll och inte minst ett nätverk där man får kontakt med svenska kollegor. I projektet “Konsten att delta” jobbar man mycket med mentorskap, dvs försöker hitta svenska konstnärer som kan bli mentorer för nyanlända kollegor. Vi som konstförening skulle gärna vilja arbeta på liknande sätt. När vi utvärderat vad vår aktuella utställning har gett kommer vi säkert att kunna formulera nya idéer.

 

Shantal Zakko “Porträtt”. Jag är född i Syrien 1998 i en stad som heter Al-Hasakah.