Intervju med Saabs konstförening

20/5 2018 Mångfalder

När företaget Saab fick en stororder från Brasilien på stridsflygplanet Jas Gripen innebar det inte bara arbetstillfällen utan också en möjlighet för konstföreningen i Linköping att genomföra ett unikt kulturutbyte med Brasilien. Vi pratade med styrelseledamoten Margareta Samuelsson om erfarenheter och utmaningar med att arbeta med ett brasilianskt tema.

Hur kom det sig att konstföreningen blev delaktig i kulturutbytet mellan länderna? 

-Sverige och Saabs avtal med Brasilien omfattar utveckling och produktion av 36 Gripen NG. Leveranserna till det brasilianska flygvapnet  kommer att äga rum mellan åren 2019 och 2024. I avtalet ingår en omfattande tekniköverföringsdel. Från 2015 och fram till 2025 kommer det ett stort antal brasilianska ingenjörer och tekniker till Saab i Sverige för såväl teoretisk som praktisk utbildning. Det är också många ingenjörer från Saab som nu åker till Brasilien för att arbeta och bygga upp en verksamhet.

-Saabs Konstförening har idag ca 770 medlemmar och är en stor arbetsplatsförening. Många av våra medlemmar arbetar med Gripen-affären och har daglig kontakt med de brasilianare som nu är i Sverige och får teoretisk och praktisk utbildning. Ingenjörerna från Brasilien stannar allt ifrån 6 månader till 2 år. Många har sina familjer med sig. Konstföreningen vill gärna ta vara på tillfället och bidra till bra samarbete mellan länderna. Vi tror att kultur är en viktig faktor och kan sammanföra människor och våra länder på ett bra sätt. Kulturen har en bärande roll och vi i konstföreningen vill gärna bidra. Ett besök på Konstföreningen för att se en utställning kan vara avkopplande och ett trevligt avbrott under en arbetsdag.

Kan du berätta vilken form av evenemang ni har arrangerat med brasiliansk tema?

-Konstföreningens första punkt i Brasilien temat var hösten 2015 och en föreläsning med Jonas Sjöbom som föreläste om Brasiliens historia, kultur och konstliv.

Därefter hade vi utställning med Jucivaldo Tavares.  Jucivaldo Tavares bor i Lund i Skåne sedan 2007 men är född och uppvuxen i den brasilianska miljonstaden Salvador. Han har studerat konst vid Museum of Modern Art i Salvador och São Paulo samt bedrivit högre konststudier vid São Paulo universitet. Jucivaldos konst är mycket färg, geometriska linjer och imaginära former. På vernissagen den 7 november hade Jucivaldo Tavares  med sig sitt band, Os Baianos, som spelade samba och reggae musik. Dansare från den Brasilianska föreningen i Stockholm deltog och  Elisabeth Nilsson, Landshövding i Östergötlands län och Jan Germundsson, Vice President Industrial Partnership, Saab Aeronautics invigde utställningen.

-Nästa utställning med Brasilianskt Tema var i februari 2016 då Junior Lerin ställde ut sina fotografier och även dansade på vernissagedagen. Lars Lerin sålde sina böcker. Brasiliens ambassadör, Marcos Pinta Gama och Jan Germundsson Vice President Industrial Partnership, Saab Aeronautics invigde utställningen lördag den 13 februari kl 14-17. Junior Lerin Nästa utställning med Brasilianskt Tema var i februari 2016 då Junior Lerin ställde ut sina fotografier och även dansade på vernissagedagen. Lars Lerin sålde sina böcker. Brasiliens ambassadör, Marcos Pinta Gama och Jan Germundsson Vice President Industrial Partnership, Saab Aeronautics invigde utställningen lördag den 13 februari kl 14-17. Junior Lerin behöver väl knappast någon presentation numera. Det kom över 1000 personer på vernissagedagen. Företaget Saab ställde upp på ett föredömligt sätt och det blev en oförglömlig dag.

-Den 23 februari 2017 ställde Ingeli Aalto ut sin mor konst och utställningen har fått ett mycket  fint gehör bland medlemmarna.

Innebär utbytet också att det finns någon motsvarighet till konstföreningen i Brasilien som också visar svensk konst och kultur eller finns det några tankar på ett utbyte även åt andra hållet? 

-Än så länge har vi inte någon motsvarighet i Brasilien men Saab har nu börjat bygga kontor och fabriker i Brasilien och vi hoppas det finns möjlighet till ett utbyte framöver.

Har ni några fler framtida planer med brasilianskt tema?

-Just nu har vi inte några planer för fortsatt Brasilien tema men det dyker säkert upp då vi funderar hela tiden.

Kan man dra någon lärdom av kulturutbytet?

-En reflektion jag har under den här tiden är att det är inte så enkelt att komma till ett nytt land med en annan kultur och anpassa sig både till nytt arbete och fritid. Saab har ordnat det så att det finns faddrar för alla både i arbetet och för fritiden  vilket fungerar mycket bra.  Men det tar tid att komma in i ett nytt samhälle och jag upplever att många känner sig nog osäkra till en början.

Jucivaldo Tavares ställer ut på konstföreningen.