Nätverket för: Ny offentlig konst – Onlineworkshop 15/12 2021

15/12 2021 Nätverket

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Streetcorner och Gatans Rum presenterar: NÄTVERKET - För: ny offentlig konst | Onlineworkshop |15/12 2021 kl 18.00-20.00

Välkommen till startskottet för en drop in-kurs online där vi tar avstamp i Streetcorners och Gatans Rums områden muralkonst och affischkonst. Kursen kommer att utvecklas utifrån principen ”each-one-teach-one” där deltagarna är med och styr innehållet. Du som deltar skapar på eget håll efter våra komma igång-övningar och blir en del av NÄTVERKET – För: ny offentlig konst. Ingen tidigare erfarenhet eller prestation krävs.

ANMÄLAN

Workshopen är gratis och äger rum på Zoom. Anmäl dig senast kl 12.00 15/12 via denna länk:

Varmt välkommen!

ARRANGÖRER

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar

https://sverigeskonstforeningar.nu

https://instagram.com/sverigeskonstforeningar

Streetcorner

https://www.streetcorner.se

https://instagram.com/streetcorner.se

Gatans Rum

https://gatansrum.se

https://www.instagram.com/gatansrum/

Projektet finansieras av Kulturrådet