Refik Anadol – drömmer AI?

2/2 2024 AI i konsten

Refik Anadol räknas som en av de ledande pionjärerna inom AI-konst och han arbetar med artificiell intelligens, data och arkitektur för att skapa spektakulära och immersiva installationer.

Refik Anadol är en turkisk konstnär, som är bosatt i Los Angeles. Han räknas som en av de ledande pionjärerna inom AI-konst, och hans verk har visats på prestigefyllda platser runt om i världen. Anadol arbetar med artificiell intelligens, data och arkitektur för att skapa spektakulära och immersiva installationer. Han är mest känd för att använda AI för att tolka och omvandla stora mängder av information, såsom museisamlingar, stadslandskap, hjärnvågor och drömmar, till visuella bilder och ljudupplevelser.

Anadol visualisera också osynlig data från vårt vardagliga liv till fantastiska levande digitala installationer. I sina verk utforskar Anadol gränserna mellan fysisk och digital verklighet, och hur AI kan bidra till konstnärlig kreativitet och uttryck. Han ser inte AI som ett hot utan som en möjlighet att samarbete med och skapa nya uttryck och frågar sig bland annat om en maskin kan drömma, hallucinera och minnas och hur skulle det se ut?

Några av hans mest kända verk är:

Machine Hallucinations (2019): En installation som använder AI för att generera surrealistiska bilder av New Yorks arkitektur, baserat på över 100 miljoner fotografier.

Melting Memories (2018): En installation som använder AI för att visualisera minnen från människor som har deltagit i ett neurovetenskapligt experiment, baserat på EEG-data.

WDCH Dreams (2018): En installation som använder AI för att projicera dynamiska och abstrakta bilder på Walt Disney Concert Hall i Los Angeles, baserat på arkivmaterial från Los Angeles Philharmonic.

 

Art in the age of machine intelligence | Refik Anadol

TED föreläsning med Refik Anadol om hans konstnärskap.

Refik Anadol : Unsupervised - Machine Hallucinations, 2022