Om

Länets 17 konstföreningar bildar distriktet och dessa kan även utforma distriktets verksamhet.
Studieförbundet Sensus har ett avtal med Sveriges Konstföreningars riksförbund. Distriktet kan därigenom hjälpa föreningarna i kontakten med Sensus och för att göra det möjligt för föreningarna att utveckla verksamheter med cirklar, föreläsningar, utbildningar och mycket annat.

Mötesplats – distriktet gör det möjligt för länets föreningar att samverka och utbyta erfarenheter.
Råd och stöd – distriktet informerar sig om föreningarnas situation, önskemål och behov samt förmedlar nyheter och kunskaper.
Utbildningsverksamhet – distriktet ordnar konstbildningstillfällen samt kurser i föreningskunskap för att rusta föreningsmedlemmar till olika uppdrag inom föreningen.
Konstbildning – distriktet kan skapa möten med konsten, men skall inte verka som en konstförening utan mer som kittet mellan föreningar och vara lyhörda för dessas behov. För att öka tillgängligheten använder vi oss i hög grad av video och digitala föreningsbrev.
Kulturkofferten – med regionaliseringen får distrikten större roll för att påverka fördelningen av medlen. Därför skall distriktet utveckla goda relationer med tjänstemän och politiker lokalt.
Medlemsvärvning – om distriktet är synligt värvas nya föreningar som medlemmar.
Styrelsemedlemmar i förening som är medlem i Sveriges Konstföreningar får tidningen Konstperspektiv. Konstperspektiv är Sveriges största renodlade konsttidskrift. Sedan 1975 följer tidningen den samtida konstscenen med en mångfald av bl a måleri, skulptur, installation, video, foto, performance.
Medlemmarna i de anslutna föreningarna erbjuds en årsprenumeration för 240 kr. Ordinarie pris är 290 kr. Anmälan på konstperspektiv.nu.