Om

Länets 13 konstföreningar bildar distriktet och dessa kan även utforma distriktets verksamhet.
Studieförbundet Sensus har ett avtal med Sveriges Konstföreningars riksförbund. Distriktet kan därigenom hjälpa föreningarna i kontakten med Sensus och för att göra det möjligt för föreningarna att utveckla verksamheter med cirklar, föreläsningar, utbildningar och mycket annat.

Mötesplats – distriktet gör det möjligt för länets föreningar att samverka och utbyta erfarenheter.
Råd och stöd – distriktet informerar sig om föreningarnas situation, önskemål och behov samt förmedlar nyheter och kunskaper.
Utbildningsverksamhet – distriktet ordnar konstbildningstillfällen samt kurser i föreningskunskap för att rusta föreningsmedlemmar till olika uppdrag inom föreningen.
Konstbildning – distriktet kan skapa möten med konsten, men skall inte verka som en konstförening utan mer som kittet mellan föreningar och vara lyhörda för dessas behov. Nytt för i år är att vi i högre grad kommer att använda oss av videomöten med konst och konstnärer. 
Kulturkofferten – med regionaliseringen får distrikten större roll för att påverka fördelningen av medlen. Därför skall distriktet utveckla goda relationer med tjänstemän och politiker lokalt.
Medlemsvärvning – om distriktet är synligt värvas nya föreningar som medlemmar.
Styrelsemedlemmar i förening som är medlem i Sveriges Konstföreningar får tidningen Konstperspektiv. Konstperspektiv är Sveriges största renodlade konsttidskrift. Sedan 1975 följer tidningen den samtida konstscenen med en mångfald av bl a måleri, skulptur, installation, video, foto, performance.
Medlemmarna i de anslutna föreningarna erbjuds en årsprenumeration för 240 kr. Ordinarie pris är 290 kr. Anmälan på konstperspektiv.nu.