Arkiv: Filosofera om konst

Under våren introducerar vi en samtalsmetod kring konst där filosofisk praktiker och konstpedagog Adam Wallenberg tillsammans med konstnär och curator Kalle Brolin introducerar tre videokonstverk och ger förslag på olika sätt att både tänka och samtala om dem.

De tre konstvideoverken, gjorda av Ingela Ihrman, Knutte Wester, och Larissa Sansour, ser sinsemellan olika ut men kan diskuteras utifrån gemensamma teman, såsom kropp och tyngd, frihet och gränser samt identitet. Videoverken ingår i en utställning ”Videokonst för ALLA”, som går att låna av er förening.

Metoden för att med hjälp av filosofi möta konst har skapats av Adam Wallenberg för att inspirera konstföreningarnas medlemmar att initiera och leda filosofiska samtal om frågor som väcks hos utställningsbesökarna. Den uppmuntrar till att möta konsten med barn, ungdomar och vuxna. Vi vill även bjuda in till diskussion kring möjliga vägar för generationsmöten!

Läs mer om samtalen.

Presentationer av deltagarna

Kalle Brolin är konstnär och arbetar i sina videoverk med montage av insamlade och inspelade bilder av två industrier med stor betydelse för formandet av Skånes landskap och kultur: kolgruvorna och sockerbruken. Montagen utgör försök att genom placeringen av två bilder bredvid varandra – inte sammansmälta i collage utan parallella – hos betraktaren framkalla en tänkt tredje bild emellan de två som presenteras. Det är arbetet med denna bild, hur den kan framkallas och vad den skulle kunna säga oss, vilken stämning den bär, vilken historia den förmedlar, som utgör kärnan i samtliga dessa verk.

Kalle Brolin arbetar därutöver som lärare på olika konstskolor, skriver om konst i dagspress, tidskrifter och böcker, samt curerar ibland utställningar och videoprogram. Sedan tio år tillbaka presenterar han videoprogram i en solcellsdriven utomhusbio, Sunshine Socialist Cinema. Experimentet med denna bio är att från första början definiera bions egen ideologi, och därefter låta denna ideologi styra alla val som görs, så att det därefter så långt möjligt ska vara bion själv som talar och agerar, ibland också i strid med önskningarna hos de konstnärer som arbetar med bion. Vilka filmer som visas, hur de presenteras, var de visas och i vilka samarbeten, hur filmerna diskuteras med publiken och utifrån vilka utgångspunkter, hur bions ekonomi fungerar, hur bions estetik ser ut – alla beslut om detta och alla val görs utifrån den ursprungliga definitionen av ’vem’ bion är. Jämför med hur en karaktär agerar utifrån sin definierade personlighet i en roman eller i ett filmmanus?

Läs mer om bion Sunshine Socialist Cinema: http://sunshinesocialist.org

Adam Wallenberg har studerat filosofi på Södertörns högskola och arbetar aktivt sedan 2013 som filosofisk praktiker, konstpedagog, lärare och konstnär inriktad på existentiell filosofi, fenomenologi, social praktik, community art m.m. Adam utvecklade metoder inom ”filosofi med barn” på förskolan Filosofiska 2013-2015 och sedan dess utvecklar han den filosofiska inriktningen inom konstpedagogiken på moderna museet (2015-) där han även drev det existentiella projektet ”Konstmuseet som Katedral” (2015-2016) riktat mot unga vuxna. Adam är projektledare för samarbetet mellan Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis och ABF för att bygga upp ett nätverk av Filosoficaféer på bibliotek i Sverige öppna för alla som vill mötas och filosofera i dialog utan förkunskaper i filosofi, där finns i dagsläget runt 20 aktiva bibliotek runtom i Sverige.

Idag arbetar Adam även med filosofiska processer, existentiella perspektiv och konstpedagogik i relation till offentlig konst på ArtPlatform AB och är även sedan några år tillbaka återkommande gästlärare på Konstfack, Carl Malmstenskolan, på waldorfskolor samt utbildar i filosofisk praxis i olika sammanhang.

Läs mer här om Adams praktik som konstnär och filosofisk praktiker: www.amon-art.com

Projektet finansieras genom medel från Kulturrådet.