Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

En liten bok om andlighet

”En liten bok om andlighet i konsten”, red. Mathias Jansson och Caroline Lund, ISBN 978-91-637-1652-2, (Sveriges Konstföreningar, 2012), 75 kr/st (inkl. porto). Boken kan beställas från Sveriges Konstföreningar.

Under 2012 publicerade vi på vår hemsida en hel del material i form av intervjuer med konstnärer, konstnärsporträtt och reportage från olika delar av världen kring konstbildningstemat Andlighet i konsten. Materialet har nu bearbetats och publicerats i den här lilla boken om ”Andlighet i konsten”.

Innehållsförteckning

Förord – 4 –

Den sista essän – 5 –
Astralklockor / Astral Bells – 13 –

Intervjuer
Christine Ödlund – 19 –
Nadine Byrne – 23 –
Danilo Stankovic – 26 –
Cecilia Edefalk – 30 –
Fredrik Söderberg – 35 –

Utblickar
Andlighet i skandinavisk konst – 42 –
En helt vanlig stund i andligheten – 48 –
Våra konstnärer gör drömmarna… – 55 –
Andetag från själens megafon – 64 –

Konstnärsporträtt
Marina Abramović – 72 –
Vasilij Kandinsky – 77 –
Bill Viola – 82 –
Kazimir Malevitj – 86 –
Hilma af Klint – 90 –

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR – 98 –