Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

Föreläsningar

»
Resurser Föreläsningar

Konstföreläsningar 2024

I anslutning till varje nummer av Konstperspektiv kommer vi under 2024 att arrangera en digital föreläsning som knyter an till...
»
Resurser Föreläsningar

ENAAK webinars

Under 2024 arrangerar vi fyra webbinarium i samarbete med det europeiska nätverket ENAAK. Inspelningarna är tillgängliga i tre månader efter...
»
Resurser Föreläsningar

AI – Du sköna nya bildvärld

Mathias Jansson berättar om hur de nya AI-bildverktygen fungerar och vilka faror och möjligheter det finns med den nya tekniken....
»
Resurser Föreläsningar

Susan Bolgar från Kulturstrateg om finansiering och ekonomi i konstföreningen

Susan Bolgar är rådgivare och utvecklare inom områdena kultur/näringsliv, privat kulturfinansiering och strategiska kultursatsningar i företag och offentlig sektor och...
»
Resurser Föreläsningar

Presentation om Folkrörelsernas Konstfrämjande

Niklas Östholm från Folkrörelsernas Konstfrämjande berättar om Konstfrämjandets organisation och några konstprojekt man arbetat med de senaste åren.
»
Resurser Föreläsningar

Konstföreningsrörelsens historia

Under 2023 firar Riksförbundet Sveriges Konstföreningar 50 år. Med anledning av jubileet höll vi två jubileumsföreläsningar om konstföreningsrörelsens och riksförbundets...
»
Resurser Föreläsningar

Stärk den digitala kompetensen i din konstförening eller ditt distrikt

Vill du ha inspiration om hur man använder digitala medier, vilka plattformar man ska använda och när? Undrar du vad...
»
Resurser Föreläsningar

Samtida konsthantverk – digitala portfoliovisningar

Tillsammans med Konsthantverkscentrum bjöd Riksförbundet Sveriges Konstföreningar in till digital portfoliovisning på Zoom med samtida konsthantverkare under 2021-22.
»
Resurser Föreläsningar

Panelsamtal om den konstnärliga friheten

Moderna Museet och Konstnärernas Riksorganisation arrangerade hösten 2019 ett panelsamtal kring den konstnärliga frihetens betyder för ett samhälle. Konsten och...
»
Resurser Föreläsningar

Samtidskonstdagarna 2019 – konstorganisationernas hållbarhet

Samtidskonstdagarna 2019 fokuserar på konstorganisationernas hållbarhet. Konstfältet har tidigare beskrivits utifrån begreppet ekosystem för att synliggöra samspelet mellan aktörer i...
»
Resurser Föreläsningar

Konstdygnet 2019

Konstens inverkan på människor kan vara såväl social som kulturell och mental. Konstdygnet 2019 arrangerades 14-15 november i Uppsala och...
»
Resurser Föreläsningar

Konferensen Ung Konst

Helgen den 5-6 maj 2018 arrangerades en tvådagars konferens på Östra Gymnasiet i Stockholm (Huddinge) kring temat ”Ung Konst”.
»
Resurser Föreläsningar

Samtidskonstdagarna 2018 – Nätverk och allianser

Samtidskonstdagarna 2018 fokuserar på hur konstorganisationer kan arbeta strategiskt med att skapa nätverk och hur de kan stärkas av att...
»
Resurser Föreläsningar

Samtidskonst, publik och arrangörskap – en utbildning för konstföreningar

”Samtidskonst, publik och arrangörskap – en utbildning för konstföreningar” genomfördes 2014 av Sveriges Konstföreningar tillsammans med Riksutställningar, Sensus och Länskultur...
»
Resurser Föreläsningar

Nordisk konferens om framtidens konstföreningen

2013 arrangerade vi en nordisk konferens i Malmö om Framtidens konstförening . Konferensen riktade sig till konstföreningar, konstnärer, politiker, forskare...