Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

Föreläsningar

»
Resurser Föreläsningar

Panelsamtal om den konstnärliga friheten

Moderna Museet och Konstnärernas Riksorganisation arrangerade hösten 2019 ett panelsamtal kring den konstnärliga frihetens betyder för ett samhälle. Konsten och...
»
Resurser Föreläsningar

Samtidskonstdagarna 2019 – konstorganisationernas hållbarhet

Samtidskonstdagarna 2019 fokuserar på konstorganisationernas hållbarhet. Konstfältet har tidigare beskrivits utifrån begreppet ekosystem för att synliggöra samspelet mellan aktörer i...
»
Resurser Föreläsningar

Konstdygnet 2019

Konstens inverkan på människor kan vara såväl social som kulturell och mental. Konstdygnet 2019 arrangerades 14-15 november i Uppsala och...
»
Resurser Föreläsningar

Konferensen Ung Konst

Helgen den 5-6 maj 2018 arrangerades en tvådagars konferens på Östra Gymnasiet i Stockholm (Huddinge) kring temat ”Ung Konst”.
»
Resurser Föreläsningar

Samtidskonstdagarna 2018 – Nätverk och allianser

Samtidskonstdagarna 2018 fokuserar på hur konstorganisationer kan arbeta strategiskt med att skapa nätverk och hur de kan stärkas av att...
»
Resurser Föreläsningar

Samtidskonst, publik och arrangörskap – en utbildning för konstföreningar

”Samtidskonst, publik och arrangörskap – en utbildning för konstföreningar” genomfördes 2014 av Sveriges Konstföreningar tillsammans med Riksutställningar, Sensus och Länskultur...
»
Resurser Föreläsningar

Nordisk konferens om framtidens konstföreningen

2013 arrangerade vi en nordisk konferens i Malmö om Framtidens konstförening . Konferensen riktade sig till konstföreningar, konstnärer, politiker, forskare...