Ansök om medlemskap

Ideella föreningar som uppfyller följande kriterier kan ansöka om medlemskap i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar:

  • Föreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.
  • Föreningen ska vara ideell och inte vara vinstdrivande
  • Föreningen kan till exempel vara en kulturförening, en konstförening i en kommun eller på en arbetsplats, det kan vara en konstnärsdriven konstförening, en konsthistorisk förening eller förening som förvaltar ett konstnärskap.

Medlemsavgiften betalas årsvis och är 900 kr.

Ansök här om medlemskap