Ansök om medlemskap

Ideella föreningar som uppfyller följande kriterier kan ansöka om medlemskap i riksförbundet Sveriges Konstföreningar:

  • Föreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till Sveriges Konstföreningar.
  • Föreningen ska vara ideell och inte vara vinstdrivande
  • Föreningen kan till exempel vara en kulturförening, en konstförening i en kommun eller på en arbetsplats, det kan vara en konstnärsdriven konstförening, en konsthistorisk förening eller förening som förvaltar ett konstnärskap.

Ansök här om medlemskap