Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

Genomtänkt magasin om tillgänglighet

OMTÄNKT – så heter Riksutställningars magasin om tillgänglighet i museivärlden. Produktionen är ett delresultat av ett flerårigt projekt som drivits i samarbete med bland andra Funktek.

Den 60 sidor tjocka publikationen har ett brett anslag, med artiklar, intervjuer och tips som belyser ämnet tillgänglighet utifrån många perspektiv och olika funktionsvariationer.

Förutom exempel från svenska museer, finns också globala nedslag i bland annat USA, Italien och Ryssland. Här varvas längre intervjuer med korta tips och tricks för den som vill komma igång snabbt med sitt tillgänglighetsarbete. Vad ska museet tänka på inför produktionen av en utställning? Hur skriver man lättläst? Och får man säga “handikappad”?