Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

Guidebok Kommunikation och marknadsföring för utställningar

Den här boken är till för dig som ska marknadsföra utställningar. Marknadsföringen ska öka uppmärksamheten, nå prioriterade målgrupper och skapa stort genomslag i media. Skapa berättelser så det talas mycket om utställningen. Målmedveten och planerad kommunikation är vägen dit.

Den här boken är till för dig som ska marknadsföra utställningar. Marknadsföringen ska öka uppmärksamheten, nå prioriterade målgrupper och skapa stort genomslag i media. Skapa berättelser så det talas mycket om utställningen.

Målmedveten och planerad kommunikation är vägen dit.För att göra bra kommunikation och marknadsföring behöver du vara initiativrik och kreativ. Dina bästa resurser är lust, mod och engagemang. Gör en grundlig research, skriv en kommunikationsplan med många aktiviteter och följ upp arbetet under hela utställningstiden.

Kommunikation och marknadsföring betyder också samarbete med andra aktörer. Tillsammans tar ni fram gemensamma historier som lyfter budskapet på strategiska platser. Fokusera på en gemensam målbild för hela det utåtriktade arbetet.

Publikationen är utgiven av Riksutställningar (2012), 70 sidor