Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

Konstdygnet 2019

Konstens inverkan på människor kan vara såväl social som kulturell och mental. Konstdygnet 2019 arrangerades 14-15 november i Uppsala och lyfte frågor om konstens betydelse för vår allmänna hälsa, men också om konstens värde för social utveckling. Nu finns filmerna från de två dagarna tillgängliga på YouTube.

Konsten kan tillskrivas både hälsofrämjande egenskaper och ses som en lösning på diverse samhällsproblem. Något som konstnärer själva länge har både intresserat sig för och ifrågasatt. Vilket kulturellt och ekonomiskt värde kan vi sätta på det?

Under Konstdygnet får vi ta del av projekt som fångar upp kraften i unga människor som inte har vuxit upp med kulturell delaktighet som en självklarhet, forum där unga får möjlighet att ta kontroll över sin identitet och situation i samhället – och vara med och påverka den plats där de bor. Konstdygnet 2019 kretsar kring hur konsten och konstnärer på olika sätt är medskapare i platsers nya identiteter, genom stora stadsutvecklingsprojekt eller på gräsrotsnivå. Med konstnärer, forskare och andra inom fältet diskuteras svårigheterna i hur vi förhåller oss till historia och vilka berättelser som ges störst värde och för vem de här platserna är till för i dag. Konstdygnet rör även vid den eviga frågan om konsten i sig som plats för möten och samtal; hur vi genom konsten och kulturen kan fördjupa relationen till varandra och till oss själva.

Arrangörer för Konstdygnet är konstkonsulenterna i Region Sörmland, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Örebro samt Konstfrämjandet. I samarbete med Sveriges Konstföreningar och Statens konstråd.