Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

Konstföreläsningar 2024

I anslutning till varje nummer av Konstperspektiv kommer vi under 2024 att arrangera en digital föreläsning som knyter an till senaste numret. Syftet är att skapa konstbildning med både text och samtal.

27/3 ”Titta på naturen! Den är där borta.” Anders Jansson, museiintendent vid Bildmuseet vid Umeå universitet föreläser. Med exempel från aktuella utställningar kommer föreläsningen att handla om hur konstnärer utforskar, ifrågasätter och behandlar människans relation till naturen. Hur närmar sig konstnärer vår tids avgörande frågor med klimatförändringar och sociala utmaningar? Kan konsten vara en katalysator för förändring?

Titta på naturen! Den är där borta

För att starta videon ange lösenordet: medlem

5/6 ”Samtida måleri – med lust och känsla för material” Curatorn och konstkritikern Susanna Slöör föreläser om hur måleriet har kommit tillbaka med ny styrka särskilt under de senaste tio åren. Om hur vågor av abstrakt måleri har avlösts av en ny figuration som spretigt genomsöker såväl historia som samtid. Vi möter en ny generation av konstnärer som med sin lust efter materialbaserade uttryck har möblerat om på konstscenen. Sedan 2002 driver Susanna Slöör nättidskriften Omkonst (omkonst.se) tillsammans med redaktören Leif Mattsson. Måleri och visuellt baserad bildkonst har varit i fokus för bevakningen under de senaste två decenniernas verksamhet.

Samtida måleri – med lust och känsla för materia

För att starta videon ange lösenordet: medlem