Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

Konstföreläsningar 2024

I anslutning till varje nummer av Konstperspektiv kommer vi under 2024 att arrangera en digital föreläsning som knyter an till senaste numret. Syftet är att skapa konstbildning med både text och samtal.

27/3 ”Titta på naturen! Den är där borta.” Anders Jansson, museiintendent vid Bildmuseet vid Umeå universitet föreläser. Med exempel från aktuella utställningar kommer föreläsningen att handla om hur konstnärer utforskar, ifrågasätter och behandlar människans relation till naturen. Hur närmar sig konstnärer vår tids avgörande frågor med klimatförändringar och sociala utmaningar? Kan konsten vara en katalysator för förändring?

Naturen i konsten

För att starta videon ange lösenordet: medlem - ”Titta på naturen! Den är där borta.” Anders Jansson, museiintendent vid Bildmuseet vid Umeå universitet föreläser.