Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

Nordisk konferens om framtidens konstföreningen

2013 arrangerade vi en nordisk konferens i Malmö om Framtidens konstförening . Konferensen riktade sig till konstföreningar, konstnärer, politiker, forskare och andra som är intresserade av att diskutera konstföreningens roll och betydelse för framtidens konstliv i Norden. Hur kan konstföreningarna fortsätta att vara en viktig oberoende del av konstscenen?

Den 23-24 november 2013 arrangerades en nordisk konferens om Framtidens konstförening på Malmö högskola i Malmö, Sverige. Konferensen riktade sig till konstföreningar, konstnärer, politiker, forskare och andra som är intresserade av att diskutera konstföreningens roll och betydelse för framtidens konstliv i Norden. Hur kan konstföreningarna fortsätta att vara en viktig oberoende del av konstscenen? Konstföreningen fyller idag en viktig lucka mellan konstutbildningarna och den etablerade konstscenen och fungerar som en demokratisk plattform för samtal om konst mellan konstnärer och allmänheten. Hur kan vi utveckla och ta till vara konstföreningens unika position på konstscenen?

Till konferensen bjöd vi in teoretiker, konstkritiker och forskare till att tala om konstföreningen ur ett framtidsperspektiv. Syftet med konferensen var att skapa visioner och samarbeten över landsgränserna, sätta igång en offentlig debatt och öka konstföreningsrörelsens synlighet

Bakom konferensen stod riksförbunden Sveriges Konstföreningar, Norske Kunstforeninger och Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger. Konferensen arrangeras med stöd av Nordisk kulturfond och Kulturkontakt Nord.