Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

Vilse i cyberkonsten? Din guide till framtidens konst

I publikationen “Vilse i cyberkonsten? Din guide till framtidens konst” försöker vi besvara några av frågorna om hur framtidens konst och konstscen kommer att se ut. Om du är osäker på vad alla dessa nya förkortningar och begrepp som AI, VR, AR och blockkedja betyder, då kommer du att bli lite klokare efter att ha läst den här guiden.

”Den enskilt största omvärldsförändringen är, som utredningen redan konstaterat, digitaliseringen, som i många avseenden har påverkat konstnärernas arbetsmarknad. Digitala verktyg har förändrat förutsättningar och möjligheter för många konstnärer.” (SOU 2018:2, s.188)

Digitaliseringen av vår vardag har pågått under lång tid men utvecklingen har accelererat de senaste åren och idag är det nästan ingen del av vårt liv som inte påverkats av digitaliseringen. Kulturen och konsten är naturligtvis inga undantag. Den nya tekniken har gett oss helt nya konstnärliga uttryck men också förändrat hur vi upplever konst och hur den sprids.

Vi står idag inför ännu ett stort tekniksprång då den virtuella världen och den artificiella intelligensen med stora steg kliver in i vår vardag. Hur kommer de nya teknikerna att förändra hur vi skapar och upplever konst i framtiden?