AI-konst en bubbla?

26/11 2023 AI i konsten

I oktober år 2018 blev Christie’s det första auktionshuset att auktionera ut ett konstverk skapat med hjälp av artificiell intelligens för den svindlande summan av 433 000 dollar. Idag svämmas internet över av AI-bilder. Är hypen för AI-konst på konstmarknaden över?

I oktober år 2018 blev Christie’s det första auktionshuset att auktionera ut ett konstverk skapat med hjälp av artificiell intelligens. Målningen var ett porträtt med namnet Portrait of Edmond Belamy (en uppdiktad person) och hade skapades genom använda en speciell AI-algoritm som var tränad på 15 000 olika porträttmålningar från 1500- och 1900-talen. Bakom initiativet stod det franska konstkollektivet Obvious. Porträttet av den icke-existerande Belamy såldes för nästan 433 000 dollar, vilket var betydligt högre än vad auktionshuset trodde att verket skulle inbringa.

Året därpå följde auktionsjätten Sotheby’s i Christie’s fotspår och auktionerade ut en installation av konstnären Mario Klingemann. Klingemanns verk Memories of Passersby I (2018) är en installation bestående av ett skåp, som innehåller den AI-baserade datorn, som i sin tur är kopplade till två skärmar uppsatta på väggen. Datorn arbetar i realtid och skapar porträtt av icke-existerande människor som avlöser varandra på de två skärmarna. Verket auktionerades ut för den betydligt blygsammare summan av 52 634 dollar.

Det uppstår ofta en hype kring nya tekniker och en spekulationsvåg. När tekniken NFT (Non Fungibel Token) introducerades som ett säkert sätt att sälja digitala varor på uppstod snart NFT-konst som rusade i priser. Höjdpunkten nåddes 2021 när auktionshuset Christie’s sålde det digitala veket Everydays: The First 5,000 Days (2021) by Mike Winkelmann, a.k.a. Beeple, for $69.3 miljoner. Sedan dess har i princip marknaden för NFT kollapsat.

Marknaden för AI-konst verkar också har svalnat betydligt de senaste åren. När Obvius och Klingemann skapade sina verk krävdes det fortfarande vissa specialkunskaper för att skapa AI-konst, men efter att nya bildverktyg som DALL-E och Midjourney har släppts på marknaden kan idag vem som helst producera konst och bilder, och internet har formligen svämmat över av AI-bilder, vilket också lett till att konstmarknadens intresse för AI-konst verkar har svalnat betydligt.

Portrait of Edmond de Belamy (2018) av konstgruppen Obvious.