ArtActive ska stötta ungdomar i deras skapande

22/5 2018 Ung Konst

Östgöta konstförening har tilldelats medel till två stora projekt från Westman-Wernerska stiftelsen. Det ena är en jubileumsutställning i samband med att konstföreningen fyller hundra år 2021 och det andra är ett projekt som riktar sig till ungdomar som vill utveckla sitt kreativa skapande. Vi pratade med Anders Lindkvist, ordförande i Östgöta Konstförening, om föreningens planer.

Ni har fått medel för att kunna skapa en jubileumsbok och en utställning i samband med föreningens hundraårsfirande. Men hur började det?

-Östgöta Konstförening bildades 1921. Uppropet, som prins Eugen undertecknade, inleds med orden:  “Östgötar! I dessa tider då stora krafter verka depraverande på smak och sinne och mottagligheten för det sköna förminskas eller röner inverkan av industrins gottköpsvaror, hos vilka man saknar det gamla hantverkets adelsmärke, gäller det att söka åstadkomma en damm mot smakfördärvande inflytanden.”

Lika högstämt uttrycker vi oss inte i dag, men ambitionen att stötta konstens utveckling är densamma. Traditionen med återkommande jurybedömda utställningar finns kvar och vi delar årligen ut ett konstnärsstipendium. Årets jurybedömda utställning “Under samma tak” samlar konst, konsthantverk, formgivning och slöjd från Östergötland och kommer nu att avslutas 11 mars, efter fyra månader på Östergötlands museum.

2019 arrangerar vi en ny utställning någonstans i länet, för att sedan 2021 ha vår stora jubileumsutställning, då åter på Östergötlands museum. Utställningen blir naturligtvis en tillbakablick och kommer liksom boken att beskriva vår förenings historia under 100 år, med huvudvikt på våra stipendiater och genom dem, konstens utveckling. Men vi vill naturligtvis också rikta blicken framåt och kanske kan vi genom vår satsning på ArtActive lyckas vaska fram någon eller några unga konstnärer som kan börja mäta sig med tidigare stipendiater.

När konstföreningen firade 90 år så gav ni också ut en fin jubileumsbok om konstföreningens historia. Det verkar finnas goda kunskaper i er förening hur man publicerar böcker?

-Det finns i regel kunskap och kontakter i en förenings närhet som man kan nyttja, men eftersom vår bok, till 90-årsjubileet, nu ligger några år bakåt i tiden, så har vi tagit del av erfarenheter från Finspång Konstförening, som i höstas firade 75 år och då gav ut sin jubileumsbok. Att lyssna till dess tillkomsthistoria är både roligt och lärorikt.

Det andra projektet handlar snarare om konstföreningens framtid än om historien. Ni ska starta upp ett ungdomsprojekt, ArtActive för unga konstintresserade. Kan du berätta lite mer om projektet?

– Vi har kunnat konstatera två saker: Att gymnasierna nedrustat de estetiska utbildningarna och att unga trots det tycks finna egna vägar att uttrycka sina konstnärliga ambitioner. Kalla det gärna “street art”.

Genom projektet ArtActive vill vi hitta ungdomar som tar sin konst på allvar och vill vidareutveckla sina förmågor. Vi gör det tillsammans med konstskolorna i länet, studieförbunden, universitetet i Linköping, konstnärskollektivet i Linköping och Kultur och fritidsförvaltningen i kommunen. Genom utställningar i våra bostadsområden, röstas de verk fram som kvalificerar sig för en gemensam större utställning i centrala Linköping.

Ungdomarna  stöttas av såväl konstnärer som konstvetare, får göra studiebesök och uppmuntras att söka vidare till lämpliga utbildningar och ges även fortsatt möjlighet att ställa ut. Efter ett år hoppas vi att alla inblandade parter ser en egennytta i satsningen och att den därför kan bestå.

Bild: www.pexels.com