En inspirerande dag hos Skådebanan

26/5 2018 Konsten att mötas

Skådebanan i Jönköpings län är en av tjugo konstföreningar som under 2018 deltar i projektet “Konsten att mötas”. Den 21 januari bjuder man in till en inspirationsdag på Nässjö Konsthall/bibliotek som en uppstart till projektet.

Genom samtal och möten kan vi alla upptäcka nya och fler möjligheter att använda konst för att bli bättre på konsten att mötas.  Vi vill träffa dig som arbetar med människor och möten i din vardag. Det finns många professionella nyanlända konstnärer i regionen. Flera av dem kommer att delta i arbetet och bidra med sina erfarenheter.

Föreläsning av Per-Anders Pettersson

Tålamod och uthållighet, förmågan att gå på djupet är oerhört viktigt för en fotograf idag. Det menar Per-Anders Pettersson, dokumentärfotograf med bas Kapstaden. Han tar avstamp i en resa till Sydafrika 1994 och Mandelas och ANC:s valkampanj.

Att använda konst och kultur som mötesplatser

Iryna Hauska och Michal Hudak och har båda etablerat sig som konstnärer i sitt nya hemland Sverige. De kommer att beskriva hur de arbetar med konst som ett sätt att bygga gemenskap.

Michal Hudak presenterar sitt projekt ”Kuber och Pussel”, som inbjuder till att röra vid konstverket och till och med vara medskapande.

Iryna Hauska använder sig i huvudsak av textil, men experimenterar med betong och brons med tanke på hållbarhet och möjligheten att finnas i det offentliga rummet.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Nässjö Konsthall och Skådebanan i Jönköpings län. Vi samarbetar också med Kultur och fritid, Nässjö kommun och projektet Konsten att mötas som drivs av Sveriges konstföreningar

Iryna Hauska ”Handvirkade betong” Om jag styrde världen…