Shahrzad Nikzad och Douwe Mulder på Söderhamns konstförening

19/5 2018 Konsten att mötas

Söderhamns Konstförening arbetar med projektet GATANS RUM kring den konstnärliga affischen och bad konstnärerna Shahrzad Nikzad och Douwe Mulder att utforma varsin serie affischer kring valfritt tema att tryckas upp i stort format. De två konstnärerna har utifrån sina konstnärliga utgångspunkter utformat två mycket olika utställningar om 9 respektive 5 affischer.

Shahrzad Nikzad arbetar i utställningen ”Ingen lämnar sitt hem om inte hemmet är hajens mun”  tillsammans med den afghanske konstnären Reza Hazare där han i denna utställning själv har blivit konsten. En stark utställning om den afghanska situationen i Sverige.

Douwe Mulder arbetar ofta i sina verk kring hur världen förmedlas teknologiskt genom tekniker som många använder och då ofta på ett sätt som förbigår vad teknikerna var avsedda för. Till denna utställning inspireras han av reproduktionssätt med lågteknologiska och analoga tekniker, de metoder som många affischmakare använt innan uppkomsten av till exempel Photoshop.

Här finns denna teknologi  som infärgade avtryck mot rispapper sedan kopierade och uppförstorade – ett modem, en cd, en VHS kassett, en Raspberry PI och en kamera.

Två utställningar kring den konstnärliga affischen med konstnärerna

Shahrzad Nikzad och Douwe Mulder

Tid: 3 november – 9 december  Plats: Söderhamns kommuns Konstfönster på Norra Hamngatan

Konsten att mötas

Söderhamns Konstförening är en av 20 konstföreningar i Sveriges som deltar i riksförbundet Sveriges Konstföreningar landsomfattande projekt Konsten att mötas som ger konstföreningarna möjlighet att möta och ställa ut nyanlända och utlandsfödda konstnärer.

Sveriges Konstföreningar vill med ”Konsten att mötas” skapa nya spännande möten och kreativa samarbetsprocesser och samtidigt underlätta för nyanlända konstnärer att komma in på den svenska konstscenen. Konstföreningarna är en viktig del av civilsamhället och som många andra ideella föreningar har de en betydelsefull funktion när det gäller att skapa integration och att arbeta med att förändra normer och attityder i samhället på ett inkluderande sätt. Samtidigt som konstföreningarna får möjlighet att presentera intressanta och inspirerande konstnärskap som kan öppna upp föreningarna för nya målgrupper och konstintresserade.

”Konsten att mötas” genomförs i samverkan med, KRO/KLYS och deras pågående projekt ”Konsten att delta: bild och form” som verkar för att etablera ett nationellt nätverk och ett mentorskapsprogram för utlandsfödda kulturskapare som är boende eller vistas i Sverige, och studieförbundet Sensus.Projektet finansieras av PostkodStiftelsen.

Shahrzad Nikzad framför sitt verk.