Face Me IV i distrikt Norrbotten

21/5 2018 Ung Konst

Sveriges Konstföreningar, Norrbotten genomförde för nio år sedan ett ungdomsprojekt som man kallade Face me. Det riktade sig till elever vid länets estetprogram, Bild och formgivning och uppgiften för eleverna var att ”i valfri teknik gestalta hur det är att vara ung i Norrbotten, just här och nu.”

Projektet var lyckosamt och har genomförts ytterligare två gånger. Nu har det gått tre år sedan Face me III och nya elever går på länets estetprogram.

Face me IV, Sunderby Folkhögskola 19 april

Nu genomför man Face me IV och den 19 april har eleverna bjudits in till en utbildningsdag med temat platsspecifik konst på Sunderby folkhögskola. Luleåkonstnären Thomas Hämén introducerar temat  och sedan får eleverna själva pröva på i en workshop.

Vernissage, Konsthallen Enter, galleria, Boden, torsdag 19 april kl. 17.30

På eftermiddagen transport över till Boden för middag på Bodensia, följt av vernissage i Konsthallen i Enter galleria. Drygt 70 ungdomar deltar i utställningen som invigs av kommunalrådet Inge Andersson. Ungdomarna kommer från Hjalmar Lundbohmskolan, Kiruna, Furhedsskolan, Kalix samt NTI- gymnasiet och Gymnasiebyn i Luleå

Jurybedömd utställning

I samband med hängningen av utställningen har en jury ledd av regionkonstkonsulent Lena Ylipää valt ut cirka 30 verk som under nästa läsår kommer att delta i en vandringsutställning till konstföreningar i länet. Samtidigt har juryn valt ut tre verk som får hedersomnämnande vid vernissagen.

Hur är det att vara ung i Norrbotten?

Genom utställningen ges en annorlunda ingång till en viktig samhällsfråga. Vi får ta del av hur dessa ungdomar, i valfria tekniker, gestaltar hur det är att vara ung i Norrbotten idag och vi är säkra på att de som ser utställningen får en berörande upplevelse.

Samverkansprojekt

Projektet genomförs på initiativ av Sveriges Konstföreningar, Norrbotten i samverkan med Sunderby Konstskola, regionkonstkonsulenten och med utställande konstföreningar i länet. Ekonomiskt stöd har erhållits av Region Norrbotten, Resurscentrum Konst, Norrbotten samt Boden och Kiruna kommuner.

Bild från Pexels.com CC0 License