Konstförening med studentambassadörer

22/5 2017 Ung Konst

Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) har anlitat studentambassadörer för att skapa en ny plattform för unga människor som är nyfikna på konst. Clara Axnér och Tåve Uglem från Uppsala är de första i sitt slag men förhoppningsvis kommer fler nya ambassadörer på andra universitetsorter att följa efter.

Jennie Fahlström som är intendent på SAK berättar att man länge hade arbetat med frågan om hur man ska engagera unga i konstföreningen och nå nya målgrupper. När SAK deltog på en mässa 2014 fick man kontakt med några engagerade volontärer och tanken på att starta SAK UNG föddes. Det skulle vara ett nätverk av unga konstintresserade som engagerar sig i konst utifrån lokala förutsättningar. Förutom tillgång till SAK:s erfarenheter och nätverk inom konstscenen har möjligheten att få nya erfarenheter inför ett kommande arbetsliv varit en viktig faktor. Erfarenheterna skaffar man sig genom att skriva om konst, visa konst och delta i förmedling av konst genom utställningar, mässor och annan programverksamhet som SAK ordnar. Fahlström menar att denna vidareutveckling av SAK:s verksamhet är av högsta vikt för att föreningen ska kunna fortsätta det viktiga arbetet med att förmedla samtidskonst till en nyfiken allmänhet. SAK vill därför engagera fler unga för konsten i landet, vilka man har en möjlighet att göra tack vare att man är en rikstäckande konstförening.

-Jag och Clara är två av de första studentambassadörerna i ett projekt där Sveriges Allmänna Konstförening rekryterar unga som bland annat studerar på högskolor och universitet runt om i landet, för att skapa en plattform som skall ge möjlighet till unga att utveckla sitt konstintresse. Det är även en satsning för att nå ut till nya yngre medlemmar. Uppsala är alltså den första staden där vi startar upp med studentambassadörer berättar Tåve Ugle.

Tåve säger att det var när hon själv kom till Uppsala som student som intresset för att engagera sig, skaffa arbetslivserfarenhet och att träffa nya människor uppstod. För Tåve kunde SAK UNG erbjuda allt detta samtidigt som hon fick alla andra fördelar med ett vanligt SAK medlemskap. SAK UNG ger möjlighet bland annat möjlighet att medverka som volontär under året på bland annat vinstutställningen, Affordable Art Fair och Antikmässan. Är man intresserad av att skriva artiklar med konstfokus kan man även göra det för SAKs medlemstidning och hemsida.

-Intresset verkar stort för just engagemangsdelen förklarar Tåve och vi ser fram emot att komma igång i Uppsala och anordna aktiviteter knutna till vad som händer på den lokala konstscenen. Eftersom att vi är helt nya är vi formbara och öppna för medlemmarnas idéer. Ett nyckelord för SAK UNG är ENGAGEMANG. Vi vill ge medlemmarna en möjlighet att skapa ett kontaktnät och träffa andra med intresse i konst och kultur och en chans att utveckla sitt intresse i samtidskonst lokalt. Tanken är att man ska få bli del av en plattform med möjligheten att anordna eller gå på föreläsningar, föredrag, guidade visningar på konstutställningar etc. Möjligheterna är många.

SAK UNG är fortfarande i sin linda men det har redan väckt en del uppmärksamhet påpekar Jennie Fahlström.

-Formen för hur SAK UNG ska arbeta håller på att utformas och en kickoff är planerad till 11 februari i Uppsala som SAK UNG själv arrangerar. Ytterligare några har hört av sig från andra orter som önskar starta upp SAK UNG på sin ort vilket är mycket roligt.

Intervjun har tidigare varit publicerad i Konstperspektiv nr 1-2:2016.

Tåve Uglem SAK ambassadör: Foto: William Johnsson