Ung. Konst – konsthantverk hos konstföreningen BancTec

26/5 2018 Ung Konst

Konsthantverksutställningen Ung. Konst med åtta nyutexaminerade konsthantverkare har nu nått sin andra destination på turnén. Vi pratade med Patrik Mahne från arbetsplatskonstföreningen BancTech i Stockholm som nyligen flyttade in nya lokaler och utställningen blir den första i de nya lokalerna.

Kan du berätta lite om er konstförening?

-Firman heter BancTec och konstföreningen vänder sig endast till anställda. Föreningen bildades 1999 på dåvarande Privatgirot, 2009 bytte företaget namn och nu står vi just inför ett namnbyte igen, till Exela Technologies. Vi har drygt 50 medlemmar.

Ni kommer att visa utställningen Ung.Konst – 1 kubik konsthantverk. Brukar ni visa konsthantverk i konstföreningen, eller vad var det som lockade med den här utställningen?

-Ja, det är väldigt roligt att få ha en utställning hos oss. Det har hänt någon enstaka gång att vi haft enskilda konstnärer som fått ställa ut hos oss. ”Tyvärr” är företagets verksamhet ganska sluten så vi har svårt att låta externa komma in till oss. Det som lockade extra denna gång var att vi flyttat till nya lokaler och att det var en rolig och trivsam händelse att starta med en utsmyckning, även om den är tillfällig.

Vad brukar ni arrangera under året för era medlemmar?

-Förr var detta en större arbetsplats i numerärt antal anställda. Då gjordes lite mer externa aktiviteter som att gå på föreläsningar eller konstresor. De senaste åren har vi ägnat oss åt att hålla konstlotteri två gånger per år (mycket uppskattade sådana).

Hur ser stödet ut från företagsledningen och finns det några “hot” mot er verksamhet?

– Flera i ledningen är med som passiva deltagare i konstföreningen. Bidraget till föreningen ligger med i det som kallas ”förmånspaket för de anställda”. Där samlas sådant som friskvårdsbidrag, arbetsplatsmassage, gym-hall, lunchsubvention, konstföreningen, osv. Visst känner vi press/hot för neddragning av bidraget, absolut. Om det kommer till en omröstning bland alla anställda vilka förmåner som är mest värda att ha kvar så får vi det kämpigt.

-I överenskommelse med företagsledningen så är vår motprestation för att få ett årligt bidrag att vi ska ha konsten uppe för påseende/utsmyckning i flera månader inför varje dragning. Så alla på arbetsplatsen, oavsett medlemskap eller ej, får ta del av den inköpta konsten och vår lunchmatsal blir dessutom en mycket trevligare plats. Det blir också ett väldigt bra reklamfönster för oss att ragga nya medlemmar.

Om utställningen Ung. Konst

Ung. konst är en vandringsutställning som presenterar åtta nyutexaminerade konsthantverkares arbeten. Syftet med utställningen är att visa ett brett tvärsnitt av ett dagsaktuellt konsthantverk, en brokig mix av olika material och uttryck som speglar infallsvinklar och frågeställningar från vår samtid. Gemensam nämnare är att alla verk är skapade av unga och nyutbildade och idag verksamma konsthantverkare i Sverige.

Ea ten Kate – Lil ́ Friends: Greedy Eye, Static Barber, Lil’ Jerk, Straight Tortoise, Radio Counter (2016/2017