HandVirkadeHänder – Konsten att mötas på Konstföreningen Torget

26/5 2018 Konsten att mötas

HandVirkadeHänder – processutställning är en utställning som berör teman om hemmet, det traditionella textila hantverket, handens betydelse för hjärnan – om olika bakgrunder och erfarenheter i förhållande till det offentliga rummet.

Konstnären, Iryna Hauska, har jobbat utifrån ett deltagande perspektiv där sammanlagt ca 25 barn på Förskolan Torget/Tellusbarn i Rinkeby har gjutit av sina händer hållandes i en virknål. Alla skulpturer blir inte ”perfekta” eftersom det kan vara svårt att sitta stilla så länge som behövs. Barnen sätter genom detaljerna sina egna avtryck där barnens sinnesstämning och energi syns tydligt. Alla skulpturer visas oavsett perfektion. Barnen har fått vara med i den kreativa skapandeprocessen, från att fylla projektet med koncept och små konstverk till att skapa en utställning i ett av skyltfönstren i Rinkeby Galleria.

Med HandVirkadeHänder – processutställning tar barnen plats i Rinkeby Centrum och senare i en större kontext. Sex av skulpturerna kommer konstnären ta vidare in i ett större projekt som sträcker sig över 18 kommuner i Stockholms län. Under 2019 kommer skulpturerna vara del av en vandringsutställning som innehåller 99 skulpturer som visas på konsthallar och konstföreningar runt om i länet. Syfte med projektet är att öppna upp en diskussion om den tid vi lever i och skapa möten mellan barn och ungdomar i Stockholms län. Genom att ta jobba i ett enhetligt material, sudda bort yttre identitetsskapande attribut försöker projektet sudda bort gränser och fördomar. På Konstföreningen Torget har HandVirkadeHänder blivit som ett eget projekt i sig.

Jenny Berntsson – konstnär, konstpedagog/konstnärlig ledare på Förskolan Torget och ordförande på Konstföreningen Torget

Konstföreningen Torget ser HandVirkadeHänder – processutställning, som ett projekt som skapar möten och gemensamma erfarenheter; i ateljén mellan alla inblandade (barn, konstnärer/personal), i det offentliga rummet och under de framtida utställningarna. Konsten och den gemensamma erfarenheten skapar perspektiv och oväntade debatter/berättelser. I HandVirkadeHänder – processutställning skapas en spänning mellan det intima och offentliga. Detta kan kopplas till konstnärens egen bakgrund, som innebar många flyttar från plats till plats, där virkandet och virkningen blev en symbol för hemmet som hon bar med sig i sin resväska.

Iryna Hauska – konstnär, Belarus/Sverige

”Jag är nyfiken på hur konstnärlig kompetens kan införlivas i den offentliga miljön som tillfällig, permanent eller som ett synsätt som genomsyrar ett projekt, på vilket sätt man i sin konstnärliga praktik både kan påstå och verka.

Det finns mycket information i varje plats som inspirerar mig att berätta intressanta historier. Genom att kombinera plats och berättelser med traditionella konsthantverkstekniker skapar jag spänning på olika platser. Genom konsten som verktyg och med hjälp av samarbeten skapar jag dialog mellan människor och platser.”

Konsten att mötas

Konstföreningen Torget är en av 20 konstföreningar i Sveriges som deltar i riksförbundet Sveriges Konstföreningar landsomfattande projekt Konsten att mötas som ger konstföreningarna möjlighet att möta och ställa ut nyanlända och utlandsfödda konstnärer.

Sveriges Konstföreningar vill med ”Konsten att mötas” skapa nya spännande möten och kreativa samarbetsprocesser och samtidigt underlätta för nyanlända konstnärer att komma in på den svenska konstscenen. Konstföreningarna är en viktig del av civilsamhället och som många andra ideella föreningar har de en betydelsefull funktion när det gäller att skapa integration och att arbeta med att förändra normer och attityder i samhället på ett inkluderande sätt. Samtidigt som konstföreningarna får möjlighet att presentera intressanta och inspirerande konstnärskap som kan öppna upp föreningarna för nya målgrupper och konstintresserade.

”Konsten att mötas” genomförs i samverkan med, KRO/KLYS och deras pågående projekt ”Konsten att delta: bild och form” som verkar för att etablera ett nationellt nätverk och ett mentorskapsprogram för utlandsfödda kulturskapare som är boende eller vistas i Sverige, och studieförbundet Sensus. Projektet finansieras av PostkodStiftelsen.

HandVirkadeHänder Iryna Hauska