Internetdagarna sociala medier och den digitala framtiden

19/5 2019 Digitalisering

I år var det 20:e året i rad som Internetstiftelsen arrangerade Internetdagarna i Stockholm.Under två heldagar låg fokus på internets utveckling och framtida hot och möjligheter. Mathias Jansson besökte dagarna för Sveriges Konstföreningars räkning och berättar om några trender som kan beröra konstföreningarna i deras arbete.

Ska man sammanfatta dagarna med några ord så verkar det som om vi befinner oss i ett skifte. Mycket av vårt beteende på nätet håller på att förändras speciellt när det gäller sociala medier och det lurar många faror i horisonten när det gäller integritet och säkerhet på nätet.

Dark social och nischat innehåll

Vi använder idag allt fler olika sociala medier, det är tydligast bland unga personer. Bland de födda 1995-2010 så använder man i snitt 9 olika sociala medier. En trend är att ökningen av dark social ökar, vilket innebär att man börjar lämna mer öppna plattformar som Facebook, Twitter och Instagram och istället går mot mer slutna appar som Snapchat, Whatsapp och TikTok där man delar innehåll i slutna grupper med sina närmast vänner.

Problemet med dark social är att det blir svårare för företag och organisationer att nå ut med sitt budskap till sina målgrupper. Förutom att man använder slutna grupper så är användarna allt mer spridda över många olika sociala medier. Det betyder att det krävs ännu mer arbete för att hitta sina målgrupper och man behöver anpassa innehållet för de olika medierna då det ofta inte fungerar att bara kopiera materialet rakt av.

Vi blir också mer och mer nischade och söker oss till människor med samma intressen och sluter oss i mindre grupper istället för att vara på stora generella plattformar.

Rörligt och flyktigt innehåll

Några andra trender är att vi går från att scrolla på sidor till swipa på skärmen. Likes håller på att försvinna och vi gör mer tillfälligt innehåll som Stories på Instagram som bara ligger kvar ett dygn innan de raderas. Innehållet blir mer tillfälligt och flyktigt och ligger inte som idag kvar för evigt på nätet. Förmodligen har det att göra med att man vill skapa ett mer spontant innehåll med sina närmaste bekanta och inte lägga ut saker som vem som helst kan se.

Man pratar om de tre stora generationerna på nätet, X, Y och Z. Generation X som är födda 1965-1980 använder främst Facebook. De är lite konservativa och skeptiska till internet. Generation Y, 1980-1995, är online nästan hela tiden och vill ha ut så mycket som möjligt av sin nätvistelse och är ganska kräsna. Generation Z, 1995-2010, är den generation som vill ha rörligt material och som söker på YouTube efter en video som förklarar hur världen fungerar. Generation Z föredrar korta videoklipp och för dem är personen bakom viktigare än varumärket.

Man räknar med att 80% av innehållet på internet i framtiden kommer att vara video och det är den som kan skriva bra manus till filmklippen som kommer att sticka ut. En intressant iakttagelse är att när man gör video för t ex Facebook så har ljud en liten betydelse eftersom de flesta inte sätter på ljudet när det scrollar i flödet. Förutom video är det poddar som växer på nätet.

Några tips för video i sociala medier:

 • Använd mobilen, ingen dyr utrustning behövs
 • Alla har en bra historia att berätta, den finns i din organisation också
 • Lägg ner tid på att göra ett bra manus
 • Om du inte har tillgång till film så finns gratis filmer och bilder på sajter som Pixabay, Pexels och Unsplash som du kan använda för att skapa din video. Lägg till texter på filmklippen eller bilderna.
 • Gör korta och koncisa filmer

Digitalt ekosystem och hållbarhet

Det går inte längre att bara leva på sin produkt utan man måste som företag och organisation vara äkta och ha en trovärdig värdegrund. Som organisation eller förening är det viktigt:

 • Att man är äkta i sin kommunikation
 • Att man arbetar långsiktigt och hållbart
 • Att man förmedlar sina värderingar framför sin produkt
 • Att det finns ett syfte med verksamheten
 • Att man lyfter fram personerna bakom
 • Att man är transparent.

Eftersom det finns så många olika kanaler så får man bygga upp ett digitalt ekosystem för att kunna täcka så många ytor och nätverk som möjligt för att nå så många användare som möjligt.

Det fysiska mötet och dialogen har kommit tillbaka och betraktas som viktigt, men avgörande är hur man förmedlar informationen innan och efter i digitala kanaler. Även om det bara kommer 20 personer så kan man dela erfarenheterna i form av foto, ljud, text, film digitalt och nå en större publik.

Framtidens hot

Det pratades mycket om integritet och säkerhet på internetdagarna. I kölvattnet av alla skandaler med hur användardata har missbrukats av stora företag har frågan blivit aktuell. Vi kommer att se hårdare reglering i framtiden, men vi lever i en komplex värld och sårbarheten på våra digitala system är stor. AI ser man både som en räddare, om den används för att förstärka den mänskliga intelligensen, men också som ett verktyg som kommer att kunna användas mot oss av fiender och brottslingar. Etik och reglering är en diskussion som behövs men där ligger vi långt efter. Lagstiftningen hinner inte med teknikutvecklingen.

Slutsats

För konstföreningen utgör det nya digitala landskapet en stor utmaning. Det förändras snabbt och blir allt mer fragmenterat och specialiserat så det är svårt att hänga med och lära sig alla de plattformar som publiken finns på. Positivt är att människor allt mer vill se organisationer som arbetar med värderingar, är äkta och transparenta. Här kan den ideella sektorn få genomslag då man inte säljer en produkt utan arbetar med en värdegrund. Mötet mellan människor och dialogen verkar vara något som kommer tillbaka. Här utgör också konstföreningen en viktig mötesplats för att kunna skapa tillfällen för samtal och dialog. För den generation som vuxit upp med sociala medier och som börjat ledsnat på de stora företagens ytliga och kortsiktiga vinstmaskiner kan den ideella sektorn utgöra en intressant plattform.