Intervju med Konstföreningen FREON och LISA

20/5 2018 Mångfalder

Ulla Strandberg som är utställningsansvarig i Konstföreningen Freon som driver Röstånga konsthall berättar i den här intervjun hur det visuella språket kan användas som en bro för att överbrygga språkhinder mellan svenskar och nyanlända. Och vilken roll kan en konstförening ha när det gäller frågor kring migration och integration?

Kan du berätta lite om Konstföreningen FREON och konsthallens ambition?

-Konsthallen som drivs ideellt, ska vara en arena för olika kulturyttringar och locka besökare både från trakten och de som valt att vistas i Röstånga av olika anledningar. Vi vill väcka nyfikenhet och är öppna för vidare begrepp om konst och kultur. Vi vill gärna medverka till nya möten och locka publik som kanske inte vanligtvis besöker konsthallen.

Konstföreningen samarbetade i våras med LISA, men vad är LISA?

-L I S A ( Landsbygdens Inkluderande Språk och Aktiviteter) är ett pilotprojekt med stöd från Tillväxtverket, som drives av Röstånga utvecklings AB, RUNA design och hantverksateljé samt Boäng med ett odlingsprojekt. Samtliga partners är verksamma i Röstånga. Projektet är nu avslutat och skall utvärderas.

Ni gjorde under våren 2016 utställningen Ståhej med LISA. Vad handlade den om?

-Nyanlända svenskar som i Fridhems folkhögskolas regi blivit undervisade i svenska samt praktiskt hantverk och odling har deltagit i LISA projektet. Förutom att de har lärt sig mycket svenska under planeringsarbetet inför utställningen så har de samlat in sina privata bilder från flykten till Sverige. Bilder från sina krigshärjade hemländer och sina familjer som de tvingats lämna kvar….. Från söndriga mobiler har de skrivit ut och sammanställt sina bilder för att visa dem som bildcollage i utställningen. De har även skrivit ner personliga berättelser om sin flykt till Sverige och hur de uppfattar sin situation här och nu. Dessa mycket skakande berättelser svävade hängande i ballonger, fritt i rummet. Man fångade in en ballong och rullade ut texten för att läsa den, som ett personligt meddelande. Det blev en stark upplevelse.

En elev från Fridhems folkhögskolas fotolinje visade samtidigt arbetsbilder samt porträtt tagna på några av deltagarna. Vi visade också textilt hantverk som tillverkats under studietiden och man kunde besöka de hus där eleverna praktiserat hantverk i kombination med svenskundervisning.

-Alla medverkande hjälptes åt att arrangera utställningen i Konsthallen. Man bjöd in till vernissage och turades om att vara på plats under utställningen för att möta sina besökare. De fick lära sig vad som krävs för att arrangera och genomföra en utställning.

-Responsen var överväldigande. Många besökare blev mycket gripna av utställningen.

Finns det några svårigheter när man arbetar med den här typen av projekt som inte tillhör de vanliga konstprojekten som en konstförening är van vid att arrangera?

-Framför allt är det svårt att kommunicera när man inte talar samma språk. Vi kunde lika lite arabiska som våra elever kunde svenska till en början. Vår tolk var oumbärlig då. Men allteftersom svenska språket tränades så kunde vi också förstå varandra allt mer. Vi lärde oss mycket allihopa.

-Det är alltid spännande att bryta ny mark. Reaktionerna på utställningen blev mycket positivt och vi har aldrig haft så många besök i Konsthallen som under Ståhej med LISA.

Vilken roll tycker du att en konstförening kan ha när det gäller frågor kring migration och integration? 

-Vår konstföreningen ser som en angelägen uppgift att alla skall känna sig välkomna i verksamheten. Vi arbetar aktivt för att nå kulturaktiva och intresserade, såväl utövare som besökare.

Under kulturnatten i Röstånga den 13 augusti samarbetade ni med LISA igen. Kan du berätta vad föreningen gjorde under kulturnatten?

-Projekt som LISA var direkt målinriktat medan Kulturnatten var en fest i byn för ung som gammal, för nyanlända och infödda, för alla.

-Konstföreningen Freon gjorde ett samarrangemang med Kulturföreningen Akustik och bjöd in LISA´s Odlingstunnel. Kirsten Andersson hade vernissage på sin fotoutställning. Det spelades barnteater av sällskapet Tjo i intilliggande Vita Villan, Banden Pingvinerna, Flaming Cows,och Punk Mahone spelade från scenvagnen. Det veks origamibåtar som sjösattes i Kvarndammen. Det serverades vegetarisk soppa med bröd och ost och det lokala lättölet RajRaj eller läsk därtill.  Trots regnskurar så kom det mycket folk. Nästa år planerar vi en lite större festlighet då kanske fler lokala föreningar kommer att medverka i arrangemanget.

Finns det planer på att arbeta med andra integrationsprojekt framöver?

-Vi planerar att under våren 2017 arrangera några workshops med Marhaba föreningen i Svalöv (föreningen är till för att hjälpa nyanlända och svenskar att träffas) för att senare under sommaren 2017 visa som utställning i Röstånga Konsthall. Det blir då med verk som skapats under dessa workshops.  Kanske det även blir musik och dans i anslutning till utställningen.

Vi viker Origami båtar på Kulturnatten. Fotograf: Ulla Strandber