Jubileumsföreläsningar om konstföreningsrörelsen

3/3 2023 50-års jubileum

Under 2023 firar Riksförbundet Sveriges Konstföreningar 50 år. Med anledning av jubileet bjuder vi under våren in till tre jubileumsföreläsningar om konstföreningsrörelsens och riksförbundets historia. Föreläsningarna är gratis och kommer att äga rum digitalt på Zoom.

Jubileumsföreläsningar våren 2023

22 mars kl 15.00-15.45: Konstföreningsrörelsens historia del 1. Mathias Jansson från riksförbundet berättar om bakgrunden till hur konstföreningsrörelsen uppstår i norra Tyskland under 1800-talet och sedan letar sig vidare upp till Norden och ger exempel på några av de första konstföreningarna som bildas i Sverige. Se den inspelade föreläsningen här.

29 mars kl. 15.00-15.45: Konstföreningsrörelsens historia del 2: Mathias Jansson från riksförbundet berättar om hur arbetsplatskonstföreningar uppstår i Sverige och hur konstföreningarna börjar sluta sig samman för att slutligen bilda ett riksförbund 1973. Se den inspelade föreläsningen här.

19 april kl. 15.00-15.45: Under rubriken ”Konst för alla?” berättar konstkritikern och redaktören Anders Olofsson, om sin tid som redaktör för tidskriften Konstperspektiv och konstbildningens betydelse.

Anmälan är stängd.

Konstföreningen har personalträff i Strömsbro. 12 november 1952. Fotograf Carl Larssons Fotografiska Ateljé AB. Källa DigitaltMuseum CC BY-NC 4.0