Konstföreningar kommer till Norden

16/1 2023 50-års jubileum

I samband med vårt 50-årsjubileum publicerar vi en artikelserie om konstföreningsrörelsens historia och bakgrund till varför Riksförbundet Sveriges Konstföreningar bildades för 50-år sedan. I del två berättar vi om när konstföreningarna kom till Norden.

Från Tyskland spred sig konstföreningsidéerna till de nordiska länderna. I mitten av 1820 nådde de Köpenhamn och här bildades Skandinaviens första konstförening som fick en permanent organisation 1828. Den nybildade danska konstföreningen hade ett annat viktigt mål med sin verksamhet, som skilde sig från de tyska förebilderna, nämligen att köpa in konst och grunda en egen samling som skulle kunna visas i ett konstmuseum.

I Sverige startades den första konstföreningen 1832 och fick namnet Konstföreningen i Stockholm. År 1886 bytte föreningen namn till Sveriges Allmänna Konstförening som den heter än idag. Föreningen skulle förmedla konst, upplysa allmänheten om konst och verka för bildandet av ett svenskt Nationalmuseum för bildkonst. Under slutet av 1800-talet följde många andra orter efter och allmänna konstföreningar bildades på många platser runt om i Sverige. År 1865 bildades till exempel både Växjö och Göteborgs konstförening.

I Norge får man tacka I.C. Dahl (1788-1857), som räknas som Norges första bildkonstnär, att den första konstföreningen bildades 1836. Dahl var verksam i mitten av 1820-talet som professor vid konstakademin i Dresden och såg under den här tiden hur konstföreningsrörelsen växte sig stark i Tyskland. Han beslöt sig därför för att ta med sig idéerna hem till Norge och grundade vid hemkomsten Christiania Kunstforening, som sedermera blev Oslo Kunstforening och som inte bara är landets äldsta konstförening utan även Norges äldsta utställningsarrangör.

Johan Christian Dahl "Vesuvius utbrott" (1826)
Johan Christian Dahl "Vesuvius utbrott" (1826). Dahl var med och startade den första konstföreningen i Norge.

I Finland grundades 1846 den Finska Konstföreningen, som fortfarande är den största och enda landsomfattande konstföreningen i Finland. Syftet med Finska Konstföreningen var från första början att stödja finländsk bildkonst genom att köpa verk av konstnärerna och att främja allmänt konstintresse. Konstföreningen blev också en viktig kraft för att bygga upp konstmuseet Ateneums samlingar. År 1990 övergick Ateneums samlingar helt till staten. Konstföreningen har dock fortsatt sin verksamhet men i stället för att bygga upp en egen samling lottas de inköpta verken ut till medlemmarna i det årliga konstlotteriet. Det finns många andra exempel på hur konstföreningar har spelat en historiskt viktig roll när det gäller att samla in pengar och bygga upp konstsamlingar som sedan lagt grunden för olika konstmuseer runt om i Europa. Även idag är konstföreningar på många orter viktiga samarbetspartners och vänföreningar åt konstmuseer som de stöder på olika sätt genom sitt ideella engagemang.