Sandefjords konstförening och den historiska samtidskonsten

22/5 2018 Ung Konst

Sandefjords konstförening är en av 10 norska konstföreningar som deltar i projektet NåDa som kombinerar samtidskonst och kulturarv för ungdomar mellan 12-18 år. Konstnärerna Siri Hjorth och Sebastian M. Kjølaas ska tillsamman med ungdomar i kommunen skapa korta filmer med utgångspunkt från Høyjords stavkyrka och stensättningen Istrehågan. Vi pratade med konstföreningens verksamhetsledare Kari Berge om projektet.

Hur kom det sig att er konstförening sökte och ville delta i NåDa?

-Sandefjord Kunstforening ble tidlig informert om at Norske Kunstforeninger fikk midler fra DnB sparebankstiftelsen til å sette igang NåDa prosjektet. Deres ønske var å samarbeide med ti kunstforeninger. Prosjektet vakte umiddelbart vår interesse. NåDa er et prosjekt om samtidskunst og kulturarv, hvor ungdom gjennom aktiv deltakelse i samarbeid med samtidskunstnere, skaper kunstprosjekter med utgangspunkt i lokale kulturminner. En unik muligheten til å levendgjøre lokale kulturminner gjennom samtidskunsten.

Hur arbetar ni i vanliga fall med barn och ungdomar i er konstförening?

-Vi jobber tett sammen med Sandefjord kommune og Den kulturelle skolesekken (DKS). Den kulturelle skolesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur. To perioder hvert år er satt av til samarbeid med skoleelever og profesjonelle kunstnere. I tillegg arrangerer vi ulike workshop i Kunstforeningens regi. Hver sommer har vi en workshop i tilknytning til sommerutstillingen og ellers har vi formidling av våre utstillinger til skoleklasser gjennom året.

Kan du berätta vad ni kommer att göra i ert projekt som ni kallar “Og så kom poteten / Pathos and Potatoes”?

-Kunstnerne Siri Hjorth og Sebastian M. Kjølaas skal sammen med ungdom fra Sandefjord kommune ta i bruk Høyjord stavkirke og steinsettingen Istrehågan som utgangspunkt for korte filmfortellinger. Med bruk av kostymer og iscenesettelser vil kunstnerne jobbe fram ulike filmtablåer og aktuelle verk samt monteringen av utstillingen sammen med ungdommene. Filmene og verk med tilknytning til filmene skal vises i en utstilling på Sandefjord Kunstforening i november 2018. Tematikken bygger på vår felles kulturarv og her spesifikt Svartedauden. Svartedauden fortolkes som et symbol på en tapt og fremmed fortid, så vel som en allegori på frykten vi kan kjenne på i vår egen samtid. Gjennom dette i utgangspunktet dunkle kapittelet i norsk historie, er intensjonen å utforske hvordan selv de mest brutale epoker kan estetiseres. Gamle gravritualer og tradisjoner forflyttes inn i samtiden, i en historisk setting, gjennom bruk av dans, bevegelse, humor, patos og et ikke verbalt narrativ. Målet er at samtidskunst og lokale kulturminner fra fjern fortid kan sette i gang refleksjoner rundt historie, sted, identitet, samfunn og kultur hos de unge deltakerne. Hvordan ønsker de unge deltakerne at framtiden skal bli? Hvordan kan hver enkelt av oss påvirke? Gjennom deltakelse i hele prosessen, vil ungdommene kunne få en større forståelse for hva samtidskunst er og kan være, og en erfaring med hvordan en samtidskunstner tenker og arbeider.

-I selve utstillingen vil filmene vises på flere skjermer som presenterer ulike vinklinger av materialet. En videoinstallasjon som går over flere av Kunstforeningens rom. Utstillingen vil også bestå av andre verk, eksempelvis kostymer og artefakter med link til filmen. Et formidlingsopplegg skal utarbeides og presenteres for skolene i kommunen. Det planlegges også en enkel publikasjon til utstillingen. Unge deltaker fra Sandefjord kommune jobber med iscenesettelser i kunstnernes egenproduserte kostymer og deltar i filmopptakene på location og i planlegging og montering av utstillingen.

Kan du berätta lite om er konstförening?

-Sandefjord Kunstforening er et visningssted for profesjonell samtidskunst. Gjennom formidling og aktuelle kunstprosjekt er målet å bidra til økt interesse for kunst hos et bredt publikum. Kunstforeningen har rundt 400 medlemmer, 7-8 utstillinger per år, større kuraterte prosjekt, workshop og prosjekt for barn og unge, kunstforedrag/kunstturer. Kunstforeningenhar også vært produsent for et prosjekt som ble gjennomført både lokalt og i Italia, Torino. Kunstforeningen har en ansatt i 100 prosent stilling, et arbeidende styre og mange frivillige aktive medlemmer. I dette prosjektet ønsker vi å la profesjonelle kunstnerne samarbeide med ungdom fra Sandefjord kommune. Kunstforeningen har fra 1.1.2017 en viktig rolle i kommunesammenslåingen, som eneste kunstinstitusjon i den nye storkommunen. Tre kommuner har blitt til en. Det betyr også nye møteplasser og nye kanaler for formidling av kunst og kunstprosjekt.

Siri Hjorth och Sebastian M. Kjølaas i Høyjord Stavkyrka. Foto Sandefjord Kunstforening