Söderhamns Konstförening får 4 miljoner kronor från Arvsfonden

22/5 2018 Ung Konst

Söderhamns Konstförening får stöd med drygt 4 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet Gatans Rum. Tillsammans med nyanlända och svenska barn vill konstföreningen skapa en helt ny demokratisk mötesplats och ett metodprogram med konsten som redskap skriver Kammarkollegiet i ett pressmeddelande.

Med Gatans Rum skapar unga en mötesplats i det offentliga rummet där nyanlända och svenska barn och ungdomar i åldern 6 – 25 år kan mötas i konstnärligt skapande och på ett kreativt sätt göra sig hörda och bli sedda.

– Söderhamns konstförenings projekt Gatans Rum är ett bra exempel på hur man kan inkludera och engagera nyanlända barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer men oftast saknas det pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson.

Inom projektet utarbetar projektgrupp och referensgrupp en metod att i studiecirkelform, självorganiserade grupper, lägerverksamhet och workshops använda egna bilder och text i ett konstnärligt berättande. Metodprogrammet är en praktisk handledning i att skapa affischer genom en app och ett samtal om etik på nätet, upphovsrätt, mångfald, jämställdhet och normer. Projektet är nätbaserat och når därmed många unga i hela landet. Under projekttiden kommer ett digitalt affischmuseum att skapas som ska drivas vidare av målgruppen.

– Affischen har ett direkt och slagkraftigt formspråk som tilltalar ungas kreativitet. Gatans Rum – digitalt affischmuseum blir den plattform där unga får en röst, träffar andra unga i skapande och utmanar sina konstnärliga uttryck. En mötesplats där idé och önskan att säga något överbryggar språk och var du bor i landet, säger Ragnhild Sandelius Brodow, projektledare Söderhamns Konstförening.

Bild: Pexels.com