Tian Gan och Sam Schonzeit på Litografiska Museet

26/5 2018 Konsten att mötas

Litografklubbens arkiv/Litografiska Museet i Huddinge är en av 20 konstföreningar i Sverige som deltar i Riksförbundet Sveriges Konstföreningars landsomfattande projekt Konsten att mötas som ger konstföreningarna möjlighet att möta och ställa ut nyanlända och utlandsfödda konstnärer.

I augusti förra året träffade Maria Lindström Tia Gan och Sam Schonzeit på Sveriges Konstföreningars uppstartsmöte för projektet Konsten att mötas. Båda konstnärerna blev intresserade av att lära sig litografi som ett kompletterande medium i sitt konstnärliga arbete.

Tian Gan är konstnär och illustratör från Chongqing i Kina. Tian flyttade till Sverige för ungefär åtta år sedan. Hon arbetar främst med linoliumsnitt.

”With a background in literature, I find myself usually being fascinated by intricate designs that are narrative in some sense, like illustrations to an imaginary short story. I make a lot of prints with Stockholm city scenes with animals in them; to me they speak to the detachments an expat/immigrant feels while navigating a picturesque city, the perspective of outside looking in (across cultures and backgrounds) as well as inside looking out (an internalized vision of one’s surroundings).

The lithography project has brought on a new level of understanding and coming to terms with the printmaking process. The completed prints are much more atmospheric than linocuts since I’m mostly working with crayons; I find myself intrigued by the countless subtleties during the process, the variety in ways one can draw on the stone, its tradition and the devotion of people in the field.

At the Lithography Museum and workshop I’ve been making a series of prints featuring places in Stockholm, superimposed with classical impossible shapes that abruptly break the homogeneity or the scene that people are familiar with.”

Sam Schonzeit har en masterexamen i arkitektur, men de senaste nio åren har han bott i Marfa i Texas, ett litet konst- och kultursamhälle mitt i öknen, där han har fått möjlighet att utveckla och fördjupa sin konstnärliga praktik. Sam målar bilder där färg och form får mötas i en blandning av distinkta linjer och gestural abstraktion.

 

Tia Gan och Sam Schonzeit på Litografiska museet

I februari startade projektet i museets verkstad. Två dagar i veckan fick Sam och Tian handledning i den litografiska tekniken. Konstnärerna fick lära sig grunderna litografi för att sedan kunna fortsätta arbeta självständigt och tillämpa tekniken i sina egna arbeten. Litografi är en grafisk tryckteknik som bygger på grundprincipen att fett och vatten inte blandar sig. Med särskilda pennor och litografisk tusch som innehåller fett tecknar eller målar man sin bild på en planslipad kalksten. Efter en etsningsprocess fuktas stenen med vatten och valsas in med oljebaserad tryckfärg, färgen fäster på den feta bildytan men stöts bort på de fuktiga ”icke-bilds-ytorna”.  Tekniken är inte helt okomplicerad och många samtal under projektets gång har handlat om litografins kvaliteter och fördelar som konstnärligt medium idag.

Sam Sconzeit: ”For me: It seems that lithography is almost all process. This has been interesting or difficult for me because my work has been so gestural. My process has been deliberately (perhaps) fast and focussed on producing objects quickly. So this emphasis on process has been difficult for me to come to terms with. However, thinking about it, and engaging in the process has made me aware that I really enjoy the process and its various and overlaid rhythms and such the importance of product becomes more of a component of process as opposed to the goal. And I think I have found a style of work or an approach that makes sense for me in this medium that I’m interested in exploring in the near future.”

Den 6 – 27 maj visar Tian Gan och Sam Schonzeit sina arbeten i en gemensam utställning i museets utställningshall. På vernissagedagen kommer konstnärerna själva att berätta om sina respektive konstnärskap och om projektet Konsten att mötas.

Litografklubbens Arkiv driver sedan 2005 Litografiska Museet på Sundby Gård i Huddinge. Föreningen ska bevara kunskapen om den litografiska tekniken, genom att driva ett litografiskt museum. Den ska också ta tillvara den litografiska branschens historia, tryck, arbetsverktyg och utrustning.