Tyringe konstförening 50 år

8/2 2023 50-års jubileum

Det är inte bara riksförbundet som har 50-årsjubileum i år utan också några av våra medlemmar startade sin verksamhet 1973. Vi har intervjuat några av dem och kommer att presentera dem under våren. Vi pratade med Kerstin Frost från Tyringe konstförenings styrelse om konstföreningens 50-åriga historia.

Kan du berätta lite om hur konstföreningen startade?

Tyringe Konstförening bildades den 27 september 1973 vid ett möte i skolans cafeteria. Detta möte hade föregåtts av ett möte den 29 maj i kommunsalen, där beslutet togs att försöka bilda en konstförening för att bibehålla kulturlivet i Tyringe efter den omstridda kommunsammanslagningen med Hässleholm. Olof Andersson valdes till föreningens första ordförande. Föreningens viktigaste uppgift är att öka och stimulera intresset för konst och konsthantverk. Genom studier av gamla protokoll växer det fram en bild av en ambitiös arbetande styrelse under alla år, som genom ideellt arbete har gett orten ett rikt kulturellt liv.

Tyringe konstförening
Styrelsen gör en studieresa till Wanås Konst. Efter en guidad tur i skulpturparken, smakar det bra med en fika. Foto: Kerstin Frost

Kan ni berätta något om konstföreningens aktiviteter det första året?

På mötet när föreningen bildades var det ett föredrag med bilder av konstnären Karl Einar Andersson, Sösdala. Första arrangemanget var en visafton i skolans cafeteria, där ett antal litografier som lånats från galleri Ram In i Hässleholm visades.

Vid Lions julmarknad samma år hade föreningen ett lotteristånd där vinsterna utgjordes av verk av de på orten boende konstnärerna Leif Ohlsson Lilja, Olle Silversand, Göran Ljung och Gunnar Sanborn.

Ni firar femtio år i år. Hur ska ni fira det?

Vi förlägger firandet till hösten och under oktober månad planerar vi för en jubileumsutställning på Tyringe bibliotek, där vi har vår utställningslokal. 13 konstnärer, som alla tidigare har ställt ut hos oss, deltar. Det blir varierat med måleri, keramik, glas, textil, guld/silversmide och trä. Flera konstnärer kommer från trakten.

Vi vill gärna göra något tillsammans med biblioteket för att befästa det goda samarbete som har varit under många år. Biblioteket är i Tyringe gamla järnvägsstation, centralt i Tyringe. Tågen stannar, så det går att besöka våra utställningar per tåg. Ett bokmärke att dela ut till alla besökare/låntagare planeras. Vi har fler idéer men de är ännu inte beslutade.

Sven-Ingvar Johansson, Osby ställer ut i vår utställningshall, okt 2022. Foto: Kerstin Frost

Vad ser ni som den största utmaningen inför framtiden med konstföreningen?

Att nå ut till den yngre generationen och inspirera dem att bli medlemmar. Det är inte lätt att höras i dagens mediebrus. Kanske kan Vävda rum* hjälpa oss.

* (Tyringe konstförening kommer under sommaren att arrangera utställningen Vävda Rum som är en nationell utställning med AR-konst producerad av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar).