Starta en konstförening

Konstföreningen är en mötesplats för människor och konst. Här träffas konstintresserade med olika bakgrunder och tillsammans arrangerar man utflykter, kurser, föreläsningar och utställningar m.m. Många konstföreningar har också ett konstlotteri för sina medlemmar.

Olika sorters konstföreningar

En allmän konstförening är öppen för alla som är intresserade. Konstföreningen är ofta mycket viktig för det lokala konstlivet. Det kan till och med vara så att konstföreningen står för större delen av kommunens konstutbud. En konstförening ger dig möjligheten att ställa ut den konst som du saknar på din ort.

Arbetsplatskonstföreningar anslutna till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har en stor mångfald. Här hittar du småföretag och globala koncerner, institutioner och myndigheter. Arbetsplatskonstförening skapar social gemenskap på företaget och förutsättningar att göra roliga och intressanta saker tillsammans. Konst i arbetslivet kan bli ett avbrott i vardagen, ge de anställda ny energi  och nya infallsvinklar.

Konstnärsdrivna föreningar som består av konstnärer som tillsammans driver en ideell förening.

Beställ vår folder: Bilda en konstförening

Skicka ett mail till oss på info@sverigeskonstforeningar.nu med namn och adress så skickar vi vår folder “Bilda en konstförening” till dig och mer om information om Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och våra medlemsförmåner.

Bilda en konstförening i 6 enkla steg

1. Kontakta personer som vill arbeta i föreningen. Tillsammans arbetar ni vidare med förberedelserna.
2. Styrelsen ska bestå av minst 3 ledamöter. Föreningen ska ha minst 1 revisor och en valberedning.
3. Gå igenom Sveriges Konstföreningars stadgeförslag (se förslag i högerspalten) och skriv de stadgar som passar er förening.
4. Gör förslag till medlemsavgift.
5. Nu är det dags att kalla till möte för att bilda konstföreningen.
6. Viktiga punkter på dagordningen:

  • Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare
  • Beslut att bilda konstföreningen
  • Godkänna stadgarna
  • Fastställa medlemsavgift
  • Val av föreningens ordförande, styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning, studieansvarig och en grupp som har hand om konstinköp
  • Föreningen är bildad

Organisationsnummer

När föreningen är bildad bör man ansöka om ett organisationsnummer. Ansök om ett organisationsnummer genom Skatteverket