Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

Filmbibliotek

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har nästan 200 filmer om konst till utlån, både VHS och DVD. Anslutna konstföreningar lånar filmerna utan kostnad, porto tillkommer. Kontakta Kristin Löfgren på kristin@sverigeskonstforeningar.nu om ni vill boka en film.

Villkor för visning av våra videofilmer

Filmerna som vi lånar ut har institutionella visningsrättigheter som innebär rätten att visa film organiserat i en sluten grupp. Det kan t ex vara i klassrummet, på äldreboendet, i konstföreningen eller inom en filmklubb. Man får inte ta betalt för institutionella visningar, alltså inte sälja biljetter till visningstillfället (däremot kan man ta ut en avgift för medlemskap i exempelvis en filmklubb).

Du får inte annonsera i press, etermedia eller affischera med filmens titel. Däremot får du annonsera om att ni har en visning. På den egna hemsidan, i sociala medier, nyhetsbrev och i visningslokalen får du marknadsföra arrangemanget även med titel angivet.

Externa filmtips

SVT K-Special har flera dokumentärer om konstnärer som man kan streama. (Obs endast visning för privat bruk)

Cineasterna är bibliotekens streamingstjänst som erbjuder privatpersoner med lånekort att streama filmer från svenska bibliotek. Här finns en del dokumentärer och spelfilmer om konst. (Obs endast visning för privat bruk)

Fokusfilm (tidigare Filmcentrum) erbjuder möjlighet att streama konstfilmer med institutionella rättigheter som får visas i slutna sällskap som en konstförening.

YouTube Här har många museum och konstinstitutioner egna kanaler där de visar filmer om aktuella utställningar och intervjuer med konstnärer. (Obs endast visning för privat bruk)

Vernissage TV sänder program från olika konstmuseum och gallerier. (Obs endast visning för privat bruk)