100 nationaliteter – en konstförening

20/5 2018 Mångfalder

För att underlätta integrationen i speciellt utsatta bostadsområden har Kulturrådet under 2016 avsatt 130 miljoner kronor i projektet Äga rum för att därigenom skapa kulturverksamhet som utgår från de boendes behov, engagemang och delaktighet.

De som kanske bäst känner till förhållandena i de olika områdena är de föreningar som redan är verksamma där. Kulturföreningen Lyktan i Skogås är ett exempel på en förening som under många år arbetat med mångfald och integration i ett område där 100 nationaliteter finns representerade.

Ordförande Grazyna Kulpa berättar stolt om alla projekt som föreningen har genomfört genom åren. Framför allt vill hon lyfta föreningens nära samarbete med skolor och förskolor i kommunen:

– Sedan tio år tillbaka samarbetar Lyktan med de lokala förskolorna. Dessa har minst en gång om året utställningar på galleriet. Utställningarna vandrar oftast vidare till vårdcentralen vilket gör att de får en ännu större publik.

Förskolorna präglas av mångfald, på ett par av dem är över 90 % av annan kulturell och nationell bakgrund. Förskolan har en mycket viktig funktion för integration. Det är ofta där som första mötet med det svenska samhället sker. Här möter både barn och föräldrar en svensk institution som dessutom blir positivt laddad då det gäller det viktigaste vi har, våra barn.

Österleds förskolor arbetar aktivt med att barnen ska få vara en del av samhället, ett större sammanhang än förskolan. Att barnen får visa vad de arbetar med i förskolan på en offentlig plats är oerhört viktigt. Barnen syns i lokalsamhället och Kulturföreningen Lyktan är en förutsättning för detta. Galleriet blir en mötesplats för barn och föräldrar och alla andra galleribesökare. Dessutom blir det en naturlig tillväxt av besökare. De barn som först ställde ut på galleriet är idag ca 15 år och kommer ibland fortfarande och besöker utställningarna.

Kulturföreningen Lyktan har även samarbetat med Östra gymnasiet sedan skolan öppnades 2005. Inofficiellt brukar skolan benämnas ”Huddinge kommuns största konsthall” eftersom det idag hänger 250 tavlor från Husby Konst & Hantverksförening på väggarna.  Föreningens medlemmar visar kulturella influenser från runt 20 olika nationer. Utställningen på skolan och andra projekt kommer att vara ett viktigt stöd i det nystartade projektet ”Fokus på kultur i förorterna” som drivs tillsammans av Kulturföreningen Fenix, Edsviks konsthall, Husby Konst & Hantverksförening och Kulturföreningen Lyktan.

Grazyna Kulpa förklarar idén bakom projektet:

-Kultur i Förorterna är en paraplyorganisation för föreningar, institutioner och grupper som arbetar med kultur. Vi anser att kultur sträcker sig längre än de fina konsternas domän och tillgodoser dess brukare med både mening och gemenskap. Vi är inte satelliter som kompletterar Stockholms rika kulturutbud utan vi verkar för ett dynamiskt utbyte mellan förorterna så att våra invånare får uppleva och delta i kulturarrangemang som gör alla stolta och lyckliga över sin stadsdel.

Tanken är att Kultur i Förorterna ska samarbeta kring kulturprogram som kan visas eller anordnas på flera förorter och dess representanter så att vi samordnar språkkaféer, musikevenemang, teater och dans, poesi och diktverkstäder, konstutställningar, språkkurser, IKT., barnprogram, ungdomsprogram och kulturaktiviteter för de äldre.

Grazyna Kulpa säger att man långsiktigt vill sträva efter att organisationen ska verka som bidragsgivare till lokala arrangörer och festivaler som vill anordna egna evenemang. De stora bidragsgivarna som Kulturrådet, Stockholm stad och landstinget saknar ofta lokal kännedom och erfarenheter om förorternas kulturella behov. Ofta ger man bidrag till redan etablerade grupper som verkar i Stockholm för en redan initierad publik. Kultur i Förorterna vill istället hjälpa till och stötta ansökningar där de lokala arrangörerna själva kommer till tals och har möjlighet att utforma sitt eget kulturutbud.

Under 2016-2017 kommer också riksförbundet Sveriges Konstföreningar i projektet ”Mångfalder” att plocka upp olika initiativ kring integration och mångfald för att stärka de lokala konstföreningarnas möjlighet att arbeta med frågorna. Det är naturligt att innevånarnas kulturutbud får växa fram ur ett gräsrotsperspektiv och inte från ett ovanförperspektiv. I det sammanhanget har Kulturföreningen Lyktan och många andra konstföreningar runt om i landet en viktig funktion med sin stora lokalkännedom och redan etablerade nätverk i området.

Intervjun har tidigare varit publicerad i tidskriften Konstperspektiv nr 3-2016.

Janusz Korczak – en internationell vandringsutställning där Sverige representerades av Lyktans konstnärer, ungdomar och barn.