Romele konstförening 50 år

22/2 2023 50-års jubileum

Det är inte bara riksförbundet som har 50-årsjubileum i år utan också några av våra medlemmar startade sin verksamhet 1973. Vi har intervjuat några av dem och kommer att presentera dem under våren. Vi pratade med Örjan Rask från Romele konstförenings styrelse om konstföreningens 50-åriga historia.

Hur startade konstföreningen en gång i tiden?

Romele konstförening är en allmän konstförening ansluten till riksförbundet. All verksamhet sker ideellt och de enda inkomstkällorna är medlemsavgifterna. Under de första åren utgick ett blygsamt kommunalt anslag.

Konstföreningens rötter kan hittas i Studieförbundet Vuxenskolan, Dalby. Där fanns en mycket aktiv målarcirkel som avslutade sina kurser med synnerligen välbesökta vernissager. I detta sammanhang kom tankarna upp om en konstförening öster om Lund. Detta var långt före kommunsammanslagningens tid och där fanns fyra självständiga byar, som dock hade ett fungerande samarbete på många områden.

En konstförening – kunde det vara möjligt så nära Lund, med dess rika kulturutbud? Vuxenskolans eldsjäl i Dalby, Ingegerd Larsson, tog tag i idén och snart inventerades möjliga ledamöter i en första styrelse för konstföreningen, flertalet var konstnärer.

Idén bedömdes vara bra för sammanhållningen ute i öster om Lund och i november 1973 spred initiativtagarna ut 1500 upprop i bygden och mötte ett starkt gensvar. Vid ett möte den 13 november i Skånes konstförenings lokaler i Malmö konstituerades så en förening med 239 medlemmar.

Syftet med föreningen var att samla konstintresserade i området för att sprida konstintresset vidare. Detta gjordes genom konstutställningar, ett årligt konstlotteri, studiebesök, gallerivandringar och olika typer av resor.

Föreningens första symbol/logga var en väderkvarn. Man enades om att det var en symbol som förenade orterna men den fick en ny form i början av 1990-talet till den nuvarande som är ritad/formgiven av Bente Bjerregaard som var en av grundarna.

Vet ni något om verksamheten under det första året?

I april 1974 hade vi vår första utställning i Tingshuset i Dalby med Eivor Brunner, Per Olof Nordh, Ingegerd Lundahl Olsson och Christina Ringsberg. Konstutställningar genomfördes sedan årligen fram till mitten av 1990-talet. Sammanlagt deltog fler än 100 konstnärer i dessa, det stora flertalet från regionen. Egna utställningar var en stor del av verksamheten de första två decennierna. Därefter har vi inte ordnat utställningar med inbjudna konstnärer men däremot ställt ut verken som ingått i det årliga konstlotteriet.

Ni firar i år 50-år som konstförening. Kommer ni att göra något speciellt med tanke på jubileet?

Program har tagits fram för vår- respektive hösttermin och innehållit självfinansierade aktiviteter såsom konstresor, besök hos konstnärer, föredrag, besök på museer, gallerivandringar, stadsvandringar, besök till intressanta platser samt utställning av verken till konstlotteriet vilka har presenterats på höstfesten i november.

Vi arbetar med en jubileumsskrift som skall vara klar till den traditionella höstfesten då vi planerar att fira föreningens 50 år.

Vilka utmaningar ser ni inför framtiden med att driva konstföreningen?

Att kunna värva nya medlemmar är en utmaning vi delar med många andra föreningar, speciellt ålderskategorin under 60 år. Vårt medlemsantal ha dalat på 2000-talet men viljan att fortsätta är stor vilket vi planerar att göra så länge tillräckligt intresse finns för våra aktiviteter.

 

Romele konstförenings logotype formgiven av Bente Bjerregaard.