Aldis Ellersdottir Hoff hos konstföreningen Clava på Borgholm

26/5 2017 Arbetets konst

Konstnären Aldis Ellersdottir Hoff besökte konstföreningen Clava på Borgholm och här är hennes beskrivning om hur workshopen genomfördes och fungerade. Aldis tillhör en av de tio konstnärer som konstföreningen kan låna utan kostnad för att genomföra en workshop eller ett konstnärligt projekt på arbetsplatsen.

REFUNCTIONING EVERYDAY LIFE

  • Introduktion
  • En kort tillbakablick i konsthistorien
  • Presentation av de olika uppdragen
  • Indelning i grupper
  • Utförande av uppdraget
  • Genomgång och diskussion

Jag börjar med en kort introduktion av mig själv samt blicka tillbaka i konsthistorien och berätta kortfattat om inspirationen till mitt eget verk.

Verket jag tänkt för er konstförening är ett spel eller en uppmaning till lek genom diverse uppdrag. Ni kommer att få uppdrag med olika långa tidsintervaller som ni genomför i grupp. Jag kommer dela upp er i grupper för de olika uppdragen som ni ska utföra.

Ett uppdrag kan gå ut på att ni skickas ut i staden, för att skriva en dikt med hjälp av de gatuskyltar ni påträffar efter en 10 minuters promenad, ett annat uppdrag kan vara att ni skickas ut och fotar de första 5 gula sakerna ni påträffar i ett avgränsat område och att ni ”dokumenterar” er vandring genom en skulptur, en berättelse, en teckning eller något annat när ni kommit tillbaks till arbetsplatsen/lokalen.

Vi kommer genomföra en serie uppdrag tillsammans i olika gruppkonstellationer och sedan diskutera och visa för varandra.

Jag ser framemot att träffa era medlemmar

Mvh

Aldís E Hoff

Foto: Aldis Ellersdottir Hoff