ApE hos Intraservice Konst & Kulturförening

26/5 2017 Arbetets konst

ntraservice Konst & Kulturförening i Göteborg lånade konstnärerna ApE (Annica Einarsson & Anna Stina Erlandsson) och deras projekt Every Day Art till arbetsplatsen. Ordförande Ylva Johansson berättar varför de valde att låna ApE till konstföreningen och vad konstnärernas uppdrag var.

-Vi ville ha hjälp av ApE med att ta fram ett förslag på hur man kan förändra besöksdelen av receptionen och övriga trapphusets bi-utrymmen. Hur kan receptionen och trapphuset bli en vackrare, trevligare och mer användbar plats att vistas på?
På Intraservices pågår ett förändringsarbete för att stärka sitt varumärke.  Våra fysiska besökare ska uppfatta intraservice som en öppen, serviceinriktad, initiativrik och professionell förvaltning.

Vad gjorde ApE hos er?

-Innan ApE kom till oss skickade de ett frågebatteri som hjäpte oss att strukturera våra tankar. Vi genomförde en förberedande workshop där vi tog fram vilka behov som skulle tillfredställas och vad som var negaivt och positivt med dagens lösning.

Vi skickade bilder och resultat av workshoppen till ApE så att de kunde förbereda sig inför vårt möte.

ApE besökte oss i 2 halvdagar (lunch till lunch).

När Anna Stina och Annica besökte oss visade de bilder från tidigare liknande uppdrag. Sedan utgick vi från vårt material och fick nya idéer utifrån ApE´s erfarenheter och handfasta tips.

Vi gick även runt i de aktuella lokalerna och diskuterade hur man skulle kunna lösa vissa behov.
ApE hade även lämpliga färgprover för offentliga miljöer med sig.

Besöket gav många handfasta tips och idéer till vårt projekt.

Varför ska andra konstföreningar låna ApE till sig?

Interiör från trapphus hos Intraservice. Foto ApE
-De har en stor erfarenhet av liknande uppdrag. De kan visa handfasta tips och ge inspiration till nya lösningar.

Hur var reaktionen hos deltagarna?

-Vår arbetsgrupp har varit väldigt engagerade och tog till sig många av deras råd och tips.

Tyvärr har inte våra förslag genomförts ännu. Men alla våra förslag togs emot positivt och håller på att realiseras.

I trapphuset är vi beroende av vår fastighetsägare. Förslagen är överlämnade och kommer förhoppningsvis att genomföras.

Interiör från trapphus hos Intraservice. Foto ApE