Stina Nyberg hos konstföreningen Torget

26/5 2017 Arbetets konst

Konstnären Stina Nyberg besökte förskolan och konstföreningen Torget i Rinkeby.

Här berättar ordförande Marika Holm om besöket:

-Det var spännande att låna Stina, vi har haft mycket bildkonst på förskolan och flera konstnärer på besök. Men det var första gången vi fick en ”egen performance/föreställning” som dessutom var en hyllning till alla som jobbar här.

Vad gjorde Stina hos er?

-Stina besökte oss en förmiddag och gick runt på förskolan och pratade med anställda. Två veckor senare hade hon sammanställt sina intryck till en performance till oss, som vi fick ta del av på arbetsplatsens APT.

Varför ska andra konstföreningar låna Stina till sig?

-För att det är en berörande annorlunda upplevelse.

Hur var reaktionen hos deltagarna?

-Berörda.Och fascinerade av Stinas professionalitet, hennes tal som berörde (kloka ord) och hennes otroliga kroppsspråk.

TAL OM ARBETE  av Stina Nyberg

Jag är inte lämpad för detta arbete. Jag är för svag, eller dum, eller helt enkelt opassande. Otrevlig är jag också. Sjukskriv mig, snälla doktorn, sjukskriv mig fort. Ge mig ett recept på sovmorgnar och samlag, på Zumba på tisdagar mitt på dagen, på sopputdelning och solbadande och en ljudbok på kurdiska. Snälla, för helvete, bara sjukskriv mig nu.
I detta arbete kommer jag att utforma och framföra ett tal tillägnat alla som arbetar på er arbetsplats. Det handlar om att på varje arbetsplats kila in en möjlighet till social samvaro utan produktionskrav, en tid för att lägga märke till erfarenheter specifika för din arbetsplats i andra former än de gängse.

Det handlar om fikarummets samtal, om arbetets historier och vad vi vågar prata om. Det handlar om svaghet, lathet, arbetslöshet och sjukdom som bärande delar av samhället. Det handlar om att lägga märke till sin egen kropp, hur dess aktivitet fyller en plats i en historia av kroppen i arbete, och hur den alltid är närvarande i all aktivitet. Det handlar om arbetare såväl som konstarbetare och vad vi kan lära av varandra. Det handlar om den obekvämt nära relationen mellan arbete och pengar. Det handlar om de historier vi berättar, de berättelser vi får höra och hur dessa skapar historia. Det handlar om att öva på att låta känslor vara en del av vårt arbetsliv; att testa andra former av samvaro inom arbetsplatsens väggar. Och det handlar om att tala om de här sakerna på jobbet.

Ett tal har historiskt sett varit ett sätt att ställa krav, men också ett format för att hylla eller informera. Inom arbetarrörelsen har de politiska talen en lång historia. Jag vill utnyttja talets form och uttryck för att tala om de dagliga erfarenheterna av att vara på jobbet. Genom att hålla ett tal om de personliga historier som utspelar sig på just er arbetsplats vill jag lyfta fram vardagliga aktiviteter, relationer och rörelser i en exklusiv föreställning för just er. Snarare än ett politiskt tal, eller ett informationstal, framför jag en konstnärlig performance som lånar talets karaktärsdrag – dess retorik, gester och karakteristik.

Praktiskt genomförande

Tal om arbete utförs i tre delar: Del ett består av ett inledande besök av mig på arbetsplatsen där jag möter medlemmarna i konstföreningen och/ eller andra intresserade för ett cirka en timme långt samtal. Vi kommer att prata om specifika intressen och problem med arbetet, berätta personliga anekdoter och dela upplevelser kring ett liv i arbete. Vi kommer också att prata om kroppen; hur den används på er arbetsplats. Sedan bestämmer vi var och när jag ska framträda.

I del två arbetar jag på egen hand med att utifrån det insamlade materialet, från samtalen vid första besöket, utforma ett tal tillägnat alla anställda på arbetsplatsen. Jag utarbetar talets text och framförande utifrån det sammanhang som era berättelser, och er arbetsplats, innebär. Lika stor tyngdpunkt läggs på talets innehåll som på dess framförande.

I del tre återbesöker jag arbetsplatsen för att framföra det cirka 20 minuter långa färdiga talet. Förslagsvis hålls framförandet på en plats där alla i personalen kan samlas (kanske i lunchmatsalen, på morgonmö tet, under ett informationsmöte, eller i en samlingslokal). Jag hoppas att mitt framförande skildrar och gestaltar era personligheter och kroppar, men också arbetsplatsens relationer, känslor och politik. Efter talet finns möjlighet att samtala i mindre grupper kring de teman som tagits upp.

Biografi

Stina Nyberg arbetar som koreograf och dansare. Hennes arbete utgår alltid från en feministisk syn på kroppen; dess sociala, biologiska och politiska konstruktion och förmåga att röra på sig. Hon är utbildad som dansare på Balettakademien och har en masterexamen i koreografi från Dans- och Cirkushögskolan. Nyberg har bl a arbetat som koreograf för bandet The Knife, gjort ett verk för Cullbergbaletten och ett flertal egna koreografier med stöd av MDT i Stockholm.

Foto. Stina Nyberg