Mats Eriksson hos Folkare konstförening

26/5 2017 Arbetets konst

Folkare konstförening i Dalarna lånade konstnären Mats Erikssons och hans projekt “Dialoger” som en del av sitt 70-årsfirande. Vice ordförande Charlotte Wells berättar om hur det var att låna en konstnär.

Vad gjorde Mats Eriksson hos er?

-Mats Eriksson genomförde sitt fina projekt “Dialoger” hos oss i Folkare Konstförening, som en av de “extra” aktiviteter som genomförs under föreningens 70-årsfirande. Platsen för projektet var “Verket” i Avesta, den före detta järnbruksmiljön i Avesta kommuns regi. Föreningen för låna lokalen för Höstsalongen och deras personal är mycket tillmötesgående och hjälpsam. “Verket” är idag en konst- och kulturarena, med bl a Avesta Art.

Dialoger visades samtidigt som föreningens årligen återkommande salong för amatörer, vilket också blev ett intressant möte mellan professionell konstutövares verk och amatörer.  Den blev ett riktig pricken-över-i inslag. Det händer något när en plötsligt ser sig själv eller en vän filmad på en stor duk. Här var det ju därtill fråga om ett dubbelt perspektiv: med kameror på två platser, där en på den ena duken såg sig själv se sig själv och vid den andra kameran och på den andra projektionsytan kunde sig sig själv se en annan person se sig själv…

Varför ska andra konstföreningar låna Mats Eriksson till sig?

-Det var en sann glädje att samarbeta med en så genuint trevlig, kommunikativ, öppen och nyfiken person som Mats. Projektet är verkligt intressant och mångbottnat, om seendet, betraktande, att bli sedd/ betraktad och hur det kan påverka både hur en själv ser och agerar, på ett annat plan skulle det också kunna handla om övervakning och kontroll.

Hur var reaktionen hos deltagarna?

-Många skratt när de först såg sig själva eller någon de kände på stor duk. Överraskning.  Lek med det visuella, särskilt bland dem som tog sig ner till lokalens nedre plan, där den andra kameran fanns.

Kan du berätta lite om slutresultatet av projektet?

-Projektet tillförde en extra dimension i föreningens utställningsarbete, att kunna göra något med andra ramar och i annan genre än de vi normalt kan genomföra med hjälp de fina villkoren kring “Låna en konstnär” projektet som Sveriges Konstföreningar erbjuder. För en förening som vår, som inte har en egen utställningslokal så är förutsättningarna annars begränsade för den här typen av projekt, så det var väldigt kul och fördjupande för styrelsen, en kick i det ideella föreningsarbetet.

Om dialoger:

I Dialoger skapas en ny plats i själva utställningsrummet med hjälp av en fristående monterbar väggkonstruktion, som jag tar med mig till er konstförening. Målet är att skapa ”ett rum i rummet” där konstnärliga uttryck, som annars kanske inte kommer in på föreningsgallerierna, kan ta plats.

Via en uppkopplad filmprojektor på den här platsen hade jag tänkt visa ett urval kortare konstfilmer. Jag kommer också att berätta om mitt konstnärskap, och hur jag själv arbetar med rörlig bild. Filmerna jag visar bygger på små mikrohistorier som när de öppnas upp gestaltar en större helhet än vad som först verkar vara fallet. De förbinder också aktuella konstnärer med mindre kända konstnärskap.

En livekamera filmar den publik som tittar på programmet och min presentation. Publikens reaktioner visas simultant med filmprogrammet någon annanstans på arbetsplatsen på en monitor. Ambitionen är här att skapa förutsättningar för en dialog om deltagande, och om vem som tittar på vem.

Mats Erikssons konstverk Dialoger hos Folkare konstförening. Foto: Charlotte Wells